Sprzątamy dolinę rzeki Mlecznej

Łączymy siły i organizujemy wielkie sprzątanie koryta rzeki Mlecznej! W nadchodzącą sobotę – 23 kwietnia -odbędzie się Dzień Ziemi w Zarzeczu, podczas którego posprzątamy Mleczną i jej okolice! Zapewniamy worki i rękawice ochronne. Dolina rzeki Mlecznej w Zarzeczu roztacza się na odcinku od tunelu przy ul. Tunelowej do mostu pod ulicą Grota Roweckiego. Kontener MPGK Katowice ustawiony zostanie na skrzyżowaniu ulic Sandacza i Kanałowej, mniej więcej w połowie doliny. To przepiękny teren rozlewiskowy z bogatą reprezentacją fauny i flory rzecznej. Warto zabrać kalosze lub wysokie buty.

Zaczynamy o 10:00! Startujemy z okolicy skrzyżowania ulicy Sandacza i Kanałowej w kierunku koryta rzeki. Weź udział i posprzątaj Mleczną razem z nami!

Władze Katowic zachęcają mieszkańców do włączenia się w proces konsultacyjny

Centralny Port Komunikacyjny nie jest planowaną ani realizowaną inwestycją przez miasto Katowice. Jednak ze względu na jej zasięg i ingerencję w zabudowę mieszkaniową prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę.

W związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powstać między Warszawą a Łodzią, a co za tym idzie rozbudową linii kolejowych w Polsce, w tym linii Katowice-Ostrawa, prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę już na początku stycznia: Wiemy, że Centralny Port Komunikacyjny (CPK) chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej i skonsultować je z Państwem w lutym tego roku. Jako władze samorządowe weźmiemy udział w tych konsultacjach, by bronić Państwa interesów. Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w Internecie. Jednocześnie zwrócę się do Egis Poland Sp. z o.o., która w imieniu CPK będzie prezentować koncepcje, by konsultacje prowadzone przez tę firmę zostały zrealizowane w takiej formie i czasie, by jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię.

Chcąc zachęcić jak największą grupę mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych na zlecenie CPK przez firmę Egis Poland sp. z o.o., prezydent skierował listy do mieszkańców dzielnic, przez którą mogą przebiegać nowe połączenia kolejowe – tj. Podlesia, Piotrowic, Zarzecza i Kostuchny. – Jako społeczność Katowic powinniśmy mieć wpływ na to, który wariant zostanie wybrany do wdrożenia w naszym regionie. Aby tak się stało – musimy zaangażować się w dyskusję – czy to poprzez wypełnienie ankiety, udział w spotkaniu czy też mailowe nadsyłanie uwag. Jako miasto włączymy się aktywnie w te konsultacje, a także będziemy gromadzić wszelkie informacje w tej sprawie dla mieszkańców na naszych stronach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Efektem pierwszych działań jest zapewnienie możliwości większej grupie mieszkańców Katowic wzięcia udziału w konsultacjach. Po analizie zaproponowanego przez wykonawcę terminu, prezydent zwrócił się do CPK, by zamiast jednego spotkania odbyły się dwa – w różnych godzinach. I tak spotkania odbędą się 4 lutego o godz. 13.00 w Sali Koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów przy Placu Sejmu Śląskiego 2 oraz 14 lutego o godz. 17.30 w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Harcerzy Września 3.

Rozwój kolei w naszym regionie i samych Katowicach jest ważny – ale może następować wyłącznie z poszanowaniem praw mieszkańców. Dlatego tak ważny jest nasz udział w konsultacjach społecznych. Na spotkaniach wspólnie będziemy mogli zadać CPK pytania, na które dziś nie znamy odpowiedzi. Dla mieszkańców, którzy nie będą mieć możliwości dotrzeć samodzielnie na spotkania konsultacyjne, uruchomimy specjalny transport – deklaruje prezydent Marcin Krupa. Szczegóły w tej sprawie pojawią się na stronie Katowice.eu/konsultacje w dedykowanej tym konsultacjom zakładce.

Na stronie Katowice.eu/konsultacje w dedykowanej zakładce Plany CPK dotyczące linii kolejowych miasto Katowice publikuje wszystkie informacje, jakie wpłynęły do urzędu (m.in. mapy z przebiegiem planowanej linii kolejowej w różnych wariantach), a także odnośniki do ankiety on-line, którą uruchomiło CPK. Będzie ona aktywna do 15 marca. Do jej wypełnienia firma prowadząca konsultacje zaprosiła mieszkańców 15 gmin naszego regionu. Dlatego to niezmiernie ważne, żeby głos katowiczan głośno wybrzmiał w tej sprawie.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

LINK do planów w wysokiej rozdzielczości

Konkurs ZAmelduj się w Zarzeczu rozstrzygnięty!

Chętniej szkołę nam zbudują, gdy się ludzie zameldują. Tu w Zarzeczu pięknie mamy i o wspólne dobro dbamy. Ludzie skończcie już marudzić, w końcu trzeba się przekludzić!
Takim hasłem zwyciężył pan Wojtek Machaj w konkursie ZAmelduj się w ZArzeczu organizowanym z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Zarzecze. Gratulujemy wygranej!
Wojtek odkrył Zarzecze całkiem niedawno, ale pokochał od pierwszego spojrzenia. 4 lata temu postanowił tu zamieszkać wraz z Żoną i gromadką dzieci. Mówi, że wszystko jest tu tak jak zawsze marzył. Brak komunikacji miejskiej z tej części dzielnicy, w której mieszka, słabe połączenie z centrum miasta i brak szkoły w Zarzeczu to drobne niedogodności i jedynie sprawy do załatwienia, a nie przeszkody.
Liczymy, że nowi Mieszkańcy będą meldować się w Zarzeczu w nowym roku coraz chętniej.
Wierzymy, że jest to droga do prowadzenia poważnych rozmów z Miastem w sprawach ważnych dla Zarzecza!

Plan dla Podlesia i Kostuchny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w tym części obejmującej obszar dzielnicy Podlesie, Kostuchna, odbędzie się w dniach od 19 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.Szczegóły informacji dostępne na STRONIE

Budżet obywatelski VIII edycja

Dziś wystartowało głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa do 19 września. Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekty zgłoszone w mieście, szczególnie w naszej dzielnicy. Lista projektów i zasady głosowania dostępne są na www.bo.katowice.eu

Jeśli są wśród naszych odbiorców autorzy projektów to prosimy o przesłanie na ten adres RJP informacji i materiałów, które posłużą do promocji (tytuł projektu i jego numer, krótki opis oraz materiały graficzne/wizualizacje). Z chęcią udostępnimy na naszych kanałach projekty dla Zarzecza.

Wiosenne porządki

Po licznych sygnałach od mieszkańców Zarzecza o dewastacjach i zanieczyszczaniu placu zabaw przy ulicy Szarotek, Radni RJP wystąpili z inicjatywą uprzątnięcia placu. W porozumieniu z pracownikami Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, w piątek, korzystając z pierwszego wiosennego słońca stawili się na miejscu w sile 6 osób!

W ruch poszły grabie, szczotki, łopaty, kosze, szmaty i myjka ciśnieniowa. Radni i pracownicy Zieleni oczyścili urządzenia  z napisów i osadów po zimie, umyli nawierzchnię i elementy małej architektury, zgrabili ściółkę po zimie. Pozbierali też śmieci w okolicy placu zabaw.

Życzymy Wam wiele zabawy na czystym placu, a kiedy tylko zmieni się sytuacja pandemiczna do podobnych akcji zaprosimy mieszkańców!

Konkurs dla mieszkańców

Konkurs mikołajkowy dla Mieszkańców Dzielnicy Zarzecze! Do wygrania designerskie maseczki z logo Miasta Katowice. Co trzeba zrobić żeby wygrać? Dwa kroki: Zrób sobie zdjęcie na tle tablicy Zarzecze! Wstaw je w komentarzu pod postem na naszym profilu na Facebook! Wygrywa każdy Mieszkaniec Zarzecza, który wstawi komentarz ze zdjęciem. Ilość maseczek ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Konkurs fotograficzny organizowany przez RJP nr 20 „Zarzecze w obiektywie” został rozstrzygnięty. W poniedziałek 30 listopada w MDK Południe, Zarząd wręczał nagrody autorom najlepszych zdjęć. Zwycięskie fotografie będą niedługo dostępne w kalendarzu promującym dzielnicę. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Pomoc dla mieszkańców

W związku z pogarszającą się sytuacją COVID-19 i wprowadzanymi obostrzeniami, Radni Dzielnicy zgłaszają gotowość do pomocy:

w zaopatrzeniu w leki

w zakupie żywności

w wyprowadzaniu psa

Jeżeli jesteś osobą w potrzebie – seniorem lub osobą na kwarantannie, albo posiadasz wiedzę o kimś, komu pomoc jest niezbędna, skontaktuj się z koordynatorką akcji Panią Katarzyną Tomalą-Masny pod nr telefonu: 510 119 456.

Bezpieczniej w Zarzeczu!

Szanowni Mieszkańcy! Planujemy wystąpić do MZUIM o poprawę bezpieczeństwa oraz oznaczenia ulic na terenie Dzielnicy Zarzecze. Prosimy o komentarz pod artykułem lub przesłanie do nas maila jeśli widzicie miejsca, które wymagają poprawy w tym zakresie.