Rozlewiska rzeki Mlecznej

Ze szczególną troską analizujemy sygnały mieszkańców dot. zagrożenia podtopieniami w rejonie rzeki Mlecznej i innych cieków wodnych Zarzecza. Chcemy w tej sprawie kontynuować współpracę z Wodami Polskimi. Prosimy mieszkańców o przesyłanie na mail RJP zdjęć dokumentujących rozlewiska Mlecznej wraz z podaniem ich lokalizacji. Poniżej rozlewiska po majowej, dwu godzinnej ulewie wykonane przez mieszkankę Zarzecza, panią Natalię.

Bieg na dychę w Podlesiu

Sąsiednia Rada Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie zaprasza wszystkich pasjonatów biegania i nordic walking na podleski Bieg na Dychę, który odbędzie się w
najbliższą sobotę 12 września. Trasa biegnie po leśnych ścieżkach
lasów w Podlesiu. Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie poniżej.

Projekty z Budżetu Obywatelskiego w Zarzeczu

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 415 wniosków, z czego 76% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej.

W naszej dzielnicy mieszkańcy od 7 do 20 września będą mogli głosować na następujące projekty:

L20/01/VII – Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021.

L20/02/VII – Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

L20/03/VII – Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

L20/05/VII – Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

L20/09/VII – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się!

L20/10/VII – Gimnastyka dla smyka.

L20/12/VII – Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców.

L20/13/VII – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109).

L20/14/VII – Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podroż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego.

ZARZECZE W OBIEKTYWIE – konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży ZARZECZE W OBIEKTYWIE. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września na adres: radadzielnicyzarzecze@gmail.com. Ocenianie będą zdjęcia, które dokumentują walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Zarzecza oraz promują dzielnicę.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są TUTAJ

Zamknięcie DK 86

Droga Krajowa nr 86 (DK86, ul. Pszczyńska) – na wysokości Giszowca  została zamknięta w sobotę ze względów bezpieczeństwa w dwóch kierunkach – zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Ulewne deszcze, które spadły w nocy z piątku na sobotę naruszyły nasyp, na którym znajduje się wiadukt. Najważniejsze, że nikt nie został poszkodowany. Natomiast konieczne stało się wyznaczenie objazdów – opis najważniejszych relacji poniżej.

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu:

  1. DK86 na wysokości Giszowca (ul. Pszczyńska) zostaje zamknięta do odwołania w obie strony (odcinek nad pierwszym wiaduktem za węzłem Murckowskim – nad linią kolejową).
  2. Otwarty dla ruchu pozostaje przejazd pod DK86 (łączący ul. Kolistą z 73 Pułku Piechoty).
  3. Otwarty dla RUCHU LOKALNEGO pozostaje dojazd z Tychów drogą DK86 do Murcek / Giszowca (istnieje możliwość prawoskrętu w Kolistą) / Kostuchny.
  4. RUCH LOKALNY do Murcek / Giszowca – od strony Sosnowca / centrum Katowic – może odbywać się przez Szopienice/Zawodzie – w kierunku na Nikiszowiec (wzdłuż ul. Szopienickiej) lub z ul. Murckowskiej (DK86) – poprzez ul. Gospodarczą/Górniczego Dorobku – na Nikiszowiec – dalej do Giszowca/Murcek, analogicznie ruch lokalny z Murcek/Giszowca do centrum Katowic może odbywać się z DK86 ulicami Mysłowicką, Szopienicką/Górniczego Dorobku/Gospodarczą, odpowiednio w kierunku Szopienic/Zawodzia lub ulicy Murckowskiej DK86.
  5. RUCH TRANZYTOWY. Wyznaczane są objazdy. Na kierunku Tychy -> Sosnowiec należy zjechać w Tychach na S1. Z S1 można skręcić w autostradę A4 i kierować się na Katowice lub Kraków lub kontynuować podróż drogą S1 – w kierunku Dąbrowy Górniczej – do autostrady A1. Z kolei jadąc z Katowic – należy zjechać na autostradę A4 na Kraków – a następnie odbić na S1 w Mysłowicach w kierunku na Tychy. Pojazdy jadące od strony Siewierza na Tychy – powinny na wysokości Podwarpia skręcić w S1. Ruch tranzytowy z ulicy Kościuszki DK81 od skrzyżowania z ulicą Kolejową w kierunku autostrady A4 kierowany będzie ulicami Brynowską i Mikołowską.
  6. Dla pracowników przedsiębiorstw znajdujących się wzdłuż wyłączonego odcinka DK86 bez możliwości dojazdu od strony Giszowca lub ul. 73 Pułku Piechoty wykonawca zapewnił dojazd, który koordynuje policja i pracownik ochrony.

Rozpoczęły się już prace zespołu ekspertów, który analizuje uszkodzenia. Jak tylko otrzymamy więcej informacji w zakresie wstępnego terminu przywrócenia ruchu – przekażemy je Państwu niezwłocznie. Należy jednak mieć na uwadze, że w najbliższym tygodniu ruch na pewno nie zostanie przywrócony. Zarówno Koleje Śląskie, jak ZTM pracują nad doraźną zmianą tras komunikacji miejskiej. Bieżące informacje można śledzić na stronie ZTM – w zakładce komunikaty oraz na stronie Kolei Śląskich.

Zaproszenie na sesję Rady Miasta

Uprzejmie informujemy, że na 30 czerwca 2020 r., na godz. 11:00  zwołano XXI sesję Rady Miasta Katowice, podczas której rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Miasta Katowice za rok 2019. Dokument ten jest podsumowaniem działań miasta podejmowanych w zeszłym roku, w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, a także przyjętych uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego. Można zapoznać się z jego treścią pod linkiem: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4148&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909.

Podczas sesji Rada Miasta Katowice rozpatrzy również m.in. projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania, a po przedstawieniu sprawozdań finansowych projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 r.

Ze wszystkimi projektami aktów prawnych planowanych do przedstawienia Radzie można zapoznać się pod linkiem https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/projekty.aspx?menu=659

Jednocześnie kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcam do śledzenia obrad online na stronie: https://katowice.sesja.pl/

ZAPORY ŻYCIA dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Akcja katowickich policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei została przeprowadzona w okolicach przejazdu kolejowego na ul. Słonecznikowej w Katowicach Zarzeczu. Jest to jedno z miejsc, gdzie zgłaszane są zastrzeżenia co do przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Kierowcy samochodów, a także piesi muszą mieć pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z przejazdów kolejowych.

Monitoring stanu wody w Mlecznej

Od niedawna na rzeczce Mlecznej w Zarzeczu powadzony jest monitoring ra­darowym przepływomierzem do kanałów otwartych. Stacje hydrologiczne do pomiaru poziomu wody są zwykle instalowane w miejscach takich jak brzegi rzek, zbiorników retencyjnych, pomosty lub studzienki kanalizacyjne.  Warto zauważyć, że stacja pomiarowa została zainstalowana na moście w ciągu ulicy gen S. Grota Roweckiego. W tym miejscu niemal co roku, po ulewach, dochodzi do wezbrania wody w Mlecznej oraz pojawienia się znacznego rozlewiska.

Zielony Budżet Katowic w Zarzeczu

Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych do Zielonego Budżetu miasta Katowice. Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Miło nam poinformować, że wśród „zielonych” wnioskodawców jest radna naszej RJP – pani Agnieszka Sobol i jej projekt: Pokazowy ogród deszczowy. Projekt polega na wykonaniu ogrodu deszczowego na terenie publicznym. Jednak formuła warsztatowa umożliwi dyfuzję wiedzy. Zarzecze jest bogate w prywatne tereny zielone. Na warsztatach mieszkańcy zdobędą praktyczną wiedzę jak wykonać ogród deszczowy na terenie swojego ogródka. Ponadto na warsztatach mieszkańcy dowiedzą się w jaki sposób skutecznie przechwytywać deszczówkę. Korzyści takiego działania są zarówno dla środowiska, jak i ekonomiczne. Zamiast podlewać ogród wodą z wodociągu można podlewać deszczówką. Ekologicznie i taniej. Naszej dzielnicy może dotyczyć też projekt: Zielony Przystanek autorstwa pani Ewy Piskor. Przy takich przystankach znajdziemy ozdobne trawy i krzewy wieloletnie. Na dachach sukulenty, na ścianach pnącza.

Szczegóły dot. wszystkich projektów znajdują się pod tym adresem

Zmiana terminu sesji w czerwcu

Ze względu na sytuację epidemiologiczną sesja czerwcowa odbędzie się w siedzibie MDK Południe na Kostuchnie przy ul. T.B. Żeleńskiego 83, w sali kinowej, w środę 24 czerwca o godzinie 18:00. Zgodnie z decyzją dyrektora MDK Południe w sesji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób.