Posprzątane!

Dzień Ziemi w Zarzeczu za nami . Dziękujemy za udział – akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zakończyła się zebraniem całego kontenera śmieci Tradycyjnie znaleźliśmy butelki, wykładziny, opony ale też garnki czy elementy dachu . Dziękujemy również MPGK Katowice za pozytywną współpracę i ustawienie kontenera.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że już 2 posiedzenie Rady Dzielnicy w tym roku nie mogło się odbyć z uwagi na brak kworum tzn. wymaganej statutem liczby radnych obecnych na sesji, aby było można prowadzić posiedzenie, głosować nad uchwałami i nad Waszymi wnioskami. Najmniejsza wymagana liczba Radnych na sesji dla dzielnicy Zarzecze wynosi 8 osób (z 15 Radnych ogółem).Sylwia Bernacka – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy wspólnie z Katarzyna Tomala-Masny – Przewodnicząca Rady pracują nad jak najszybszym zwołaniem kolejnej sesji w trybie nadzwyczajnym tak, abyśmy mogli zająć się wymagającymi działania sprawami dla Zarzecza tj. budowa CPK, podjęcie uchwały ws. rozdysponowania rezerwy celowej na 2022 r., wnioski mieszkańców. O terminie kolejnej sesji będziemy Państwa informować.

Władze Katowic zachęcają mieszkańców do włączenia się w proces konsultacyjny

Centralny Port Komunikacyjny nie jest planowaną ani realizowaną inwestycją przez miasto Katowice. Jednak ze względu na jej zasięg i ingerencję w zabudowę mieszkaniową prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę.

W związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powstać między Warszawą a Łodzią, a co za tym idzie rozbudową linii kolejowych w Polsce, w tym linii Katowice-Ostrawa, prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę już na początku stycznia: Wiemy, że Centralny Port Komunikacyjny (CPK) chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej i skonsultować je z Państwem w lutym tego roku. Jako władze samorządowe weźmiemy udział w tych konsultacjach, by bronić Państwa interesów. Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w Internecie. Jednocześnie zwrócę się do Egis Poland Sp. z o.o., która w imieniu CPK będzie prezentować koncepcje, by konsultacje prowadzone przez tę firmę zostały zrealizowane w takiej formie i czasie, by jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię.

Chcąc zachęcić jak największą grupę mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych na zlecenie CPK przez firmę Egis Poland sp. z o.o., prezydent skierował listy do mieszkańców dzielnic, przez którą mogą przebiegać nowe połączenia kolejowe – tj. Podlesia, Piotrowic, Zarzecza i Kostuchny. – Jako społeczność Katowic powinniśmy mieć wpływ na to, który wariant zostanie wybrany do wdrożenia w naszym regionie. Aby tak się stało – musimy zaangażować się w dyskusję – czy to poprzez wypełnienie ankiety, udział w spotkaniu czy też mailowe nadsyłanie uwag. Jako miasto włączymy się aktywnie w te konsultacje, a także będziemy gromadzić wszelkie informacje w tej sprawie dla mieszkańców na naszych stronach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Efektem pierwszych działań jest zapewnienie możliwości większej grupie mieszkańców Katowic wzięcia udziału w konsultacjach. Po analizie zaproponowanego przez wykonawcę terminu, prezydent zwrócił się do CPK, by zamiast jednego spotkania odbyły się dwa – w różnych godzinach. I tak spotkania odbędą się 4 lutego o godz. 13.00 w Sali Koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów przy Placu Sejmu Śląskiego 2 oraz 14 lutego o godz. 17.30 w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Harcerzy Września 3.

Rozwój kolei w naszym regionie i samych Katowicach jest ważny – ale może następować wyłącznie z poszanowaniem praw mieszkańców. Dlatego tak ważny jest nasz udział w konsultacjach społecznych. Na spotkaniach wspólnie będziemy mogli zadać CPK pytania, na które dziś nie znamy odpowiedzi. Dla mieszkańców, którzy nie będą mieć możliwości dotrzeć samodzielnie na spotkania konsultacyjne, uruchomimy specjalny transport – deklaruje prezydent Marcin Krupa. Szczegóły w tej sprawie pojawią się na stronie Katowice.eu/konsultacje w dedykowanej tym konsultacjom zakładce.

Na stronie Katowice.eu/konsultacje w dedykowanej zakładce Plany CPK dotyczące linii kolejowych miasto Katowice publikuje wszystkie informacje, jakie wpłynęły do urzędu (m.in. mapy z przebiegiem planowanej linii kolejowej w różnych wariantach), a także odnośniki do ankiety on-line, którą uruchomiło CPK. Będzie ona aktywna do 15 marca. Do jej wypełnienia firma prowadząca konsultacje zaprosiła mieszkańców 15 gmin naszego regionu. Dlatego to niezmiernie ważne, żeby głos katowiczan głośno wybrzmiał w tej sprawie.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

LINK do planów w wysokiej rozdzielczości

Konkurs ZAmelduj się w Zarzeczu rozstrzygnięty!

Chętniej szkołę nam zbudują, gdy się ludzie zameldują. Tu w Zarzeczu pięknie mamy i o wspólne dobro dbamy. Ludzie skończcie już marudzić, w końcu trzeba się przekludzić!
Takim hasłem zwyciężył pan Wojtek Machaj w konkursie ZAmelduj się w ZArzeczu organizowanym z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Zarzecze. Gratulujemy wygranej!
Wojtek odkrył Zarzecze całkiem niedawno, ale pokochał od pierwszego spojrzenia. 4 lata temu postanowił tu zamieszkać wraz z Żoną i gromadką dzieci. Mówi, że wszystko jest tu tak jak zawsze marzył. Brak komunikacji miejskiej z tej części dzielnicy, w której mieszka, słabe połączenie z centrum miasta i brak szkoły w Zarzeczu to drobne niedogodności i jedynie sprawy do załatwienia, a nie przeszkody.
Liczymy, że nowi Mieszkańcy będą meldować się w Zarzeczu w nowym roku coraz chętniej.
Wierzymy, że jest to droga do prowadzenia poważnych rozmów z Miastem w sprawach ważnych dla Zarzecza!

Budżet obywatelski VIII edycja

Dziś wystartowało głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa do 19 września. Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekty zgłoszone w mieście, szczególnie w naszej dzielnicy. Lista projektów i zasady głosowania dostępne są na www.bo.katowice.eu

Jeśli są wśród naszych odbiorców autorzy projektów to prosimy o przesłanie na ten adres RJP informacji i materiałów, które posłużą do promocji (tytuł projektu i jego numer, krótki opis oraz materiały graficzne/wizualizacje). Z chęcią udostępnimy na naszych kanałach projekty dla Zarzecza.

Dzień Ziemi w Zarzeczu


Zapraszamy do dołączenia do akcji sprzątania zarzeczańskiego lasu!
24 kwietnia (w sobotę) od godz. 10:00 zapraszamy na ulicę Kanałową 61 (przy wejściu do lasu, na końcu drogi), gdzie zostanie ustawiony kontener i będzie można pobrać worki na śmieci. Akcja odbędzie się niezależnie od pogody.
Prosimy o zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych oraz zaopatrzenie się w maseczki!
Posprzątaj las razem z nami!

Wiosenne porządki

Po licznych sygnałach od mieszkańców Zarzecza o dewastacjach i zanieczyszczaniu placu zabaw przy ulicy Szarotek, Radni RJP wystąpili z inicjatywą uprzątnięcia placu. W porozumieniu z pracownikami Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, w piątek, korzystając z pierwszego wiosennego słońca stawili się na miejscu w sile 6 osób!

W ruch poszły grabie, szczotki, łopaty, kosze, szmaty i myjka ciśnieniowa. Radni i pracownicy Zieleni oczyścili urządzenia  z napisów i osadów po zimie, umyli nawierzchnię i elementy małej architektury, zgrabili ściółkę po zimie. Pozbierali też śmieci w okolicy placu zabaw.

Życzymy Wam wiele zabawy na czystym placu, a kiedy tylko zmieni się sytuacja pandemiczna do podobnych akcji zaprosimy mieszkańców!

SprzątaMy Dzielnice po raz czwarty!

Właśnie rusza trzecia edycja projektu SprzątaMy Dzielnice, w ramach którego mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty wysprzątają pięć miejsc, wybranych podczas głosowania lokalizacji na terenie Katowic.
Akcja składa się z trzech etapów. Od 26 marca do 4 kwietnia na adres mailowy sprzatamy@wolnaherbata.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku mieszkańcy mogą zgłaszać tereny do posprzątania. Stowarzyszenie Wolnej Herbaty wybierze dwadzieścia propozycji, na które następnie będzie można głosować. W pięciu miejscach z największą liczbą głosów zostaną zorganizowane wydarzenia łączące zbieranie śmieci z integracją lokalnej społeczności i edukacją. Zapraszamy do zgłaszania terenów zielonych w Zarzeczu!

Pomoc dla mieszkańców w nowej fali pandemii

W ostatnich dniach obserwujemy niestety ciągły wzrost ilości zakażeń koronawirusem. Mimo, że według najnowszych informacji ogłoszonych przez Rząd Katowice pozostają w strefie żółtej – to samorząd wznawia część działań realizowanych wiosną, a także przypomina z jakich form pomocy mogą korzystać katowiczanie.

Szczegółowe informacje o wsparciu dla seniorów, pogotowiu zakupowym oraz innych formach pomocy dostępne są pod adresem www.katowice.eu