Ratujmy las bukowy w Murckach

Przekazujmy informację i apel Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, który złożył w Radzie Miasta Katowice projekt uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego “LAS BUKOWY W MURCKACH” , który pisemnie poparło 910 osób.

To działanie to troska o dobro ogółu mieszkańców, i podkreślenie faktu, że drzewa wpływają na jakość życia w mieście. Produkują tlen, pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk); działają niczym olbrzymi klimatyzator w upalne letnie dni, ochładzając powietrze atmosferyczne. Oddziaływanie transpiracyjne jednego drzewa w ciągu roku, powodujące ochładzanie atmosfery można porównać  do 10 pracujących non stop klimatyzatorów. 100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu – taką ilość jest w stanie „wytworzyć” ok. 2700 młodych drzewek! Dlatego zwracamy się do mieszkańców aby przysłali do swoich radnych apele i monitowali w tej sprawie! Adresy mailowe radnych dostępne są TUTAJ