Rozlewiska rzeki Mlecznej

Ze szczególną troską analizujemy sygnały mieszkańców dot. zagrożenia podtopieniami w rejonie rzeki Mlecznej i innych cieków wodnych Zarzecza. Chcemy w tej sprawie kontynuować współpracę z Wodami Polskimi. Prosimy mieszkańców o przesyłanie na mail RJP zdjęć dokumentujących rozlewiska Mlecznej wraz z podaniem ich lokalizacji. Poniżej rozlewiska po majowej, dwu godzinnej ulewie wykonane przez mieszkankę Zarzecza, panią Natalię.

Monitoring stanu wody w Mlecznej

Od niedawna na rzeczce Mlecznej w Zarzeczu powadzony jest monitoring ra­darowym przepływomierzem do kanałów otwartych. Stacje hydrologiczne do pomiaru poziomu wody są zwykle instalowane w miejscach takich jak brzegi rzek, zbiorników retencyjnych, pomosty lub studzienki kanalizacyjne.  Warto zauważyć, że stacja pomiarowa została zainstalowana na moście w ciągu ulicy gen S. Grota Roweckiego. W tym miejscu niemal co roku, po ulewach, dochodzi do wezbrania wody w Mlecznej oraz pojawienia się znacznego rozlewiska.