Podziękowania dla Radnych i Rady

Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa przesłał podziękowania za zaangażowanie radnych naszej RJP w akcję „Maseczka dla seniora”.