Inicjatywa Lokalna

Do 15 listopada można składać wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej na 2022 rok! Projekty mogą dotyczyć m.in. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, rozwój społeczności lokalnej obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury.Aby uzyskać dodatkowe punkty na podstawie opinii naszej Rady – prześlij pomysł lub treść wniosku do nas do 10 listopada . Zapoznaj się z wzorem wniosku i szczegółami klikając TUTAJ

Wyniki Inicjatywy Lokalnej 2021

Miło nam poinformować, że w puli Inicjatyw lokalnych finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice na rok 2021 znalazły się dwa projekty naszych radnych. Przywitaj Wakacje z sąsiadami – Festyn w dzielnicy Zarzecze – autorstwa pani Marii Czenczek oraz Zarzecze w obiektywie – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży – vol II – autorstwa pani Sylwii Bernackiej. Szczegółowy opis projektów znajduje się na stronie www.katowice.eu

Inicjatywa Lokalna

Od 1 października można składać wnioski na Inicjatywy Lokalne, które będą realizowane w 2021 roku. Nabór będzie trwał do 15 listopada 2020r. Jeśli macie pomysł na działania w dzielnicy koniecznie zapoznajcie się z informacjami na ten temat na stronie miasta Katowice

W razie potrzeby wydania opinii przez RJP 20 prosimy o przesłanie projektu wniosku na adres rady: radadzielnicyzarzecze@gmail.com do 20 października i przedstawienie wniosku na sesji 28 października.