Eko ostoja dla przyrody w Zarzeczu

Zachęcamy do zapoznania się z projektem lokalnym nr L20/10/VIII Eko ostoja w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

​Eko-ostoja na Szarotek to miejsce, w którym zwierzęta i rośliny będą mogły w niezakłócony sposób funkcjonować i rozwijać się. Na terenie dotychczas niezagospodarowanym, w miejsce chwastów i dzikiej trawy powstanie uroczy, zielony zakątek. Bezpieczne siedlisko dla jeża; zajęcy, bażantów; ropuch; młodych saren i wszelkich skrzydlatych przyjaciół. Pomóżmy zachować dziedzictwo przyrody i bioróżnorodności budując dla nich budki lęgowe, tunele i karmiki. A dzięki nowym nasadzeniom drzew i krzewów oraz stworzeniu łąki kwietnej cieszmy się spokojną oazą w dzielnicy. Eko – ostoja pomoże naszym dzieciom w poznawaniu z bliska piękna przyrody, zapewni spokój i bezpieczeństwo zwierzętom, a dla nas stanie się odskocznią od zgiełku i codziennego hałasu.

Głosujmy dla Zarzecza!

Trwa głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego

Swój glos można oddać:

– elektronicznie na stronie www.boglosujemy.katowice.eu

– w Mobilnych Punktach Głosowania – w #Zarzecze MPG będzie stacjonował na placu przed filią Miejskiego Domu Kultury „Południe”, ul. Stellera 4, w dniu 13 września w godz. 12.00-14.00

Przypominamy, że w ramach projektów lokalnych w Zarzeczu głosy można oddać na 11 zadań:

– Monitoring placu zabaw w Zarzeczu

 – Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze. 2022

– Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa zabawa

 – Z kijkami po zdrowie

 – Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych

– Zadaszona wiata rowerowa

– Gimnastyka dla smyka

 – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! Kontynuacja zajęć i spotkań integracyjnych oraz sportowych dla mieszkańców dzielnicy

 -Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

– Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego

– Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu

Budżet obywatelski VIII edycja

Dziś wystartowało głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa do 19 września. Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekty zgłoszone w mieście, szczególnie w naszej dzielnicy. Lista projektów i zasady głosowania dostępne są na www.bo.katowice.eu

Jeśli są wśród naszych odbiorców autorzy projektów to prosimy o przesłanie na ten adres RJP informacji i materiałów, które posłużą do promocji (tytuł projektu i jego numer, krótki opis oraz materiały graficzne/wizualizacje). Z chęcią udostępnimy na naszych kanałach projekty dla Zarzecza.

Wyniki głosowania w BO 2020

Znamy wyniki głosowania VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Frekwencja w Zarzeczu wyniosła 23%. Poniżej zwycięskie projekty:

-Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

-Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

-Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

– Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021

Projekty z Budżetu Obywatelskiego w Zarzeczu

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 415 wniosków, z czego 76% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej.

W naszej dzielnicy mieszkańcy od 7 do 20 września będą mogli głosować na następujące projekty:

L20/01/VII – Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021.

L20/02/VII – Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

L20/03/VII – Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

L20/05/VII – Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

L20/09/VII – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się!

L20/10/VII – Gimnastyka dla smyka.

L20/12/VII – Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców.

L20/13/VII – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109).

L20/14/VII – Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podroż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego.

Zielony Budżet Katowic w Zarzeczu

Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych do Zielonego Budżetu miasta Katowice. Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Miło nam poinformować, że wśród „zielonych” wnioskodawców jest radna naszej RJP – pani Agnieszka Sobol i jej projekt: Pokazowy ogród deszczowy. Projekt polega na wykonaniu ogrodu deszczowego na terenie publicznym. Jednak formuła warsztatowa umożliwi dyfuzję wiedzy. Zarzecze jest bogate w prywatne tereny zielone. Na warsztatach mieszkańcy zdobędą praktyczną wiedzę jak wykonać ogród deszczowy na terenie swojego ogródka. Ponadto na warsztatach mieszkańcy dowiedzą się w jaki sposób skutecznie przechwytywać deszczówkę. Korzyści takiego działania są zarówno dla środowiska, jak i ekonomiczne. Zamiast podlewać ogród wodą z wodociągu można podlewać deszczówką. Ekologicznie i taniej. Naszej dzielnicy może dotyczyć też projekt: Zielony Przystanek autorstwa pani Ewy Piskor. Przy takich przystankach znajdziemy ozdobne trawy i krzewy wieloletnie. Na dachach sukulenty, na ścianach pnącza.

Szczegóły dot. wszystkich projektów znajdują się pod tym adresem

Wyniki VII Edycji Budżetu Obywatelskiego dla Zarzecza

Są już wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszej dzielnicy złożyli w sumie 14 projektów. Do tych pozytywnie zweryfikowanych należą:

Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021, autorstwa pani Gabrieli Przyłuckej.

Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów, autorstwa pana Tomasza Cholewy.

Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy, autorstwa pani Agnieszki Szatan.

Oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Szarotek, autorstwa pana Marcina Kręgla.

Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Zarzeczu, autorstwa pana Stanisława Krusza.

Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się, autorstwa pani Agnieszki Sobol.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109), autorstwa pani Karoliny Skubacz.

Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców, autorstwa pani Marii Czenczek.

Gimnastyka dla smyka, autorstwa pani Marii Czenczek.

Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podróż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego, autorstwa pani Beaty Bali.

Wśród autorów jest troje naszych radnych. Bardzo cieszy fakt, że mieszkańcy Zarzecza tak aktywnie włączają się w realizację Budżetu Obywatelskiego i rozwój dzielnicy. RJP na pewno włączy się w promocję projektów i głosowania we wrześniu.

Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć tutaj:

http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/default.aspx

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Rozstrzygni%C4%99cie-odwo%C5%82a%C5%84-od-negatywnej-weryfikacji-formalnej.aspx