Eko ostoja dla przyrody w Zarzeczu

Zachęcamy do zapoznania się z projektem lokalnym nr L20/10/VIII Eko ostoja w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

​Eko-ostoja na Szarotek to miejsce, w którym zwierzęta i rośliny będą mogły w niezakłócony sposób funkcjonować i rozwijać się. Na terenie dotychczas niezagospodarowanym, w miejsce chwastów i dzikiej trawy powstanie uroczy, zielony zakątek. Bezpieczne siedlisko dla jeża; zajęcy, bażantów; ropuch; młodych saren i wszelkich skrzydlatych przyjaciół. Pomóżmy zachować dziedzictwo przyrody i bioróżnorodności budując dla nich budki lęgowe, tunele i karmiki. A dzięki nowym nasadzeniom drzew i krzewów oraz stworzeniu łąki kwietnej cieszmy się spokojną oazą w dzielnicy. Eko – ostoja pomoże naszym dzieciom w poznawaniu z bliska piękna przyrody, zapewni spokój i bezpieczeństwo zwierzętom, a dla nas stanie się odskocznią od zgiełku i codziennego hałasu.

Głosujmy dla Zarzecza!

Trwa głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego

Swój glos można oddać:

– elektronicznie na stronie www.boglosujemy.katowice.eu

– w Mobilnych Punktach Głosowania – w #Zarzecze MPG będzie stacjonował na placu przed filią Miejskiego Domu Kultury „Południe”, ul. Stellera 4, w dniu 13 września w godz. 12.00-14.00

Przypominamy, że w ramach projektów lokalnych w Zarzeczu głosy można oddać na 11 zadań:

– Monitoring placu zabaw w Zarzeczu

 – Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze. 2022

– Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa zabawa

 – Z kijkami po zdrowie

 – Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych

– Zadaszona wiata rowerowa

– Gimnastyka dla smyka

 – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! Kontynuacja zajęć i spotkań integracyjnych oraz sportowych dla mieszkańców dzielnicy

 -Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

– Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego

– Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu

Zielony budżet Katowic II edycja

W ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice do 27 maja mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. Jak wygląda procedura i co należy zrobić, aby zrealizować swój pomysł? Sprawdź broszurę informacyjną na https://www.katowice.eu

Projekty z Budżetu Obywatelskiego w Zarzeczu

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 415 wniosków, z czego 76% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej.

W naszej dzielnicy mieszkańcy od 7 do 20 września będą mogli głosować na następujące projekty:

L20/01/VII – Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021.

L20/02/VII – Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

L20/03/VII – Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

L20/05/VII – Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

L20/09/VII – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się!

L20/10/VII – Gimnastyka dla smyka.

L20/12/VII – Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców.

L20/13/VII – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109).

L20/14/VII – Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podroż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego.

Wyniki VII Edycji Budżetu Obywatelskiego dla Zarzecza

Są już wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszej dzielnicy złożyli w sumie 14 projektów. Do tych pozytywnie zweryfikowanych należą:

Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021, autorstwa pani Gabrieli Przyłuckej.

Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów, autorstwa pana Tomasza Cholewy.

Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy, autorstwa pani Agnieszki Szatan.

Oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Szarotek, autorstwa pana Marcina Kręgla.

Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Zarzeczu, autorstwa pana Stanisława Krusza.

Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się, autorstwa pani Agnieszki Sobol.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109), autorstwa pani Karoliny Skubacz.

Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców, autorstwa pani Marii Czenczek.

Gimnastyka dla smyka, autorstwa pani Marii Czenczek.

Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podróż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego, autorstwa pani Beaty Bali.

Wśród autorów jest troje naszych radnych. Bardzo cieszy fakt, że mieszkańcy Zarzecza tak aktywnie włączają się w realizację Budżetu Obywatelskiego i rozwój dzielnicy. RJP na pewno włączy się w promocję projektów i głosowania we wrześniu.

Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć tutaj:

http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/default.aspx

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Rozstrzygni%C4%99cie-odwo%C5%82a%C5%84-od-negatywnej-weryfikacji-formalnej.aspx