Kontakt

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego podczas dyżurów Radnych, sesji Rady, mailowo pod adresem: radadzielnicyzarzecze@gmail.com, a także przez Facebook .

Kontakty do funkcyjnych RD nr 20:

Przewodnicząca Rady – Katarzyna Tomala-Masny:

e-mail: k.tomalamasny(at)*gmail.com

tel. 510 119 456

Wiceprzewodniczący Rady – Jan Szczepański

Przewodnicząca Zarządu – Sylwia Bernacka:

e-mail: sylviabernacka(at)*gmail.com

 tel. 575 236 000

Wiceprzewodniczący Zarządu – Marcin Kręgiel:

e-mail: marcinkregiel(at)*gmail.com

 Sekretarz Zarządu – Natalia Zapała:

 e-mail: natalia.kipiel(at)*gmail.com

* ze względów bezpieczeństwa znak @ został zastąpiony znakiem (at).