Działania Rady

Zasady dostępu do informacji dla mieszkańców:

Dostęp stacjonarny do spraw prowadzonych przez Radę Dzielnicy nr 20 Zarzecze (korespondencja, uchwały, pisma, protokoły z posiedzeń) jest możliwy dla każdego zainteresowanego po spełnieniu dwóch warunków:

  1. Ustaleniu terminu spotkania w siedzibie RD z dowolnym radnym, który otrzyma klucze do dokumentacji.
  2. Wypełnieniu druku oświadczenia dot. ochrony danych osobowych (RODO).

Dostęp zdalny do spraw prowadzonych przez RD jest możliwy przez dysk do którego linki znajdują się poniżej:

Rejestr uchwał

Protokoły z sesji rady