Zarzecze w obiektywie – trzecia edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ZARZECZE W OBIEKTYWIE. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych. Zdjęcia mają promować dzielnicę Katowic – Zarzecze oraz jej walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Konkurs trwa do 31 października 2022r. Zgłoszenia i fotografie wysyłamy na adres: radadzielnicyzarzecze@gmail.com .

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne TUTAJ

Dziękujemy za wspólne działanie!

Festyn rodzinny „Przywitaj sąsiada” za nami. To pierwszy taki festyn organizowany przez Radę. Dziękujemy, za liczne uczestnictwo. Dajcie znać jak Wam się podobało. I czy warto powtórzyć. Pragniemy podziękować za zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu, Katowickim Wodociągom S.A oraz MDK Południe w Katowicach Zarzeczu.

Mamy wśród Darczyńców mamy również kilka prywatnych osób. Bardzo dziękujemy Państwu Katarzynie i Zbigniewowi Głos oraz Panu Piotrowi Werner – Wasze prezenty rozświetliły dzieciom buzie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków/przypomnienie

Od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w formie:

  elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,

– papierowej wysyłając listownie lub osobiście składając do Urzędu Miasta właściwego ze względu na lokalizację budynku.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości. W przypadku pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw deklarację należy złożyć w terminie 14 dni, natomiast dla źródeł już istniejących jest to 12 miesięcy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Informujemy, iż Urząd Miasta Katowice opublikował ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki-Staszic”, część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 maja 2022r. do 3 czerwca 2022r. Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego oraz na stronie www.katowice.eu/plan-dla-zarzecza.

Informacje o ustaleniach projektu planu i wyjaśnienia projektantów, będzie można uzyskać pod nr telefonu 532 600 607 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:30 do 12:30.
Ponadto z dokumentami będzie można również zapoznać się w trakcie dyżurów, które odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy nr 20 Zarzecze przy ul. Stellera 4 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe filia nr 3) w dniach: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja 2022r. i 2 czerwca 2022r. w godzinach od 14:00 do 18:00.

Posprzątane!

Dzień Ziemi w Zarzeczu za nami . Dziękujemy za udział – akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zakończyła się zebraniem całego kontenera śmieci Tradycyjnie znaleźliśmy butelki, wykładziny, opony ale też garnki czy elementy dachu . Dziękujemy również MPGK Katowice za pozytywną współpracę i ustawienie kontenera.

Sprzątamy dolinę rzeki Mlecznej

Łączymy siły i organizujemy wielkie sprzątanie koryta rzeki Mlecznej! W nadchodzącą sobotę – 23 kwietnia -odbędzie się Dzień Ziemi w Zarzeczu, podczas którego posprzątamy Mleczną i jej okolice! Zapewniamy worki i rękawice ochronne. Dolina rzeki Mlecznej w Zarzeczu roztacza się na odcinku od tunelu przy ul. Tunelowej do mostu pod ulicą Grota Roweckiego. Kontener MPGK Katowice ustawiony zostanie na skrzyżowaniu ulic Sandacza i Kanałowej, mniej więcej w połowie doliny. To przepiękny teren rozlewiskowy z bogatą reprezentacją fauny i flory rzecznej. Warto zabrać kalosze lub wysokie buty.

Zaczynamy o 10:00! Startujemy z okolicy skrzyżowania ulicy Sandacza i Kanałowej w kierunku koryta rzeki. Weź udział i posprzątaj Mleczną razem z nami!

Współtworzymy przystań dla uchodźców

Gdzie? W MDK „Południe” w Katowicach filia Zarzecze ulica Stellera 4 w Katowicach.
Kiedy? 18 marca 2022 r. W godzinach 10-13 To już najbliższy piątek! 💙💛
Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy Przystań dla Uchodźców z Ukrainy!
Przekaz informację komu trzeba! Przyjdź jeśli tylko potrzebujesz i masz chwilę albo możesz zrobić trochę dobra! Po prostu.

Katowice dla Ukrainy

Zbiórka niezbędnych do życia artykułów, specjalne numery infolinii i adresy e-mailowe, baza pomocy zaoferowanej przez mieszkańców i przedsiębiorców – Katowice oferują pakiet wsparcia dla mieszkańców Ukrainy. Szczegóły TUTAJ

Dodatkowy termin sesji

28.02 (poniedziałek) godz. 18.30 została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym. Odbędzie się stacjonarnie w MDK Zarzecze. Sesja organizowana będzie w reżimie sanitarnym.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że już 2 posiedzenie Rady Dzielnicy w tym roku nie mogło się odbyć z uwagi na brak kworum tzn. wymaganej statutem liczby radnych obecnych na sesji, aby było można prowadzić posiedzenie, głosować nad uchwałami i nad Waszymi wnioskami. Najmniejsza wymagana liczba Radnych na sesji dla dzielnicy Zarzecze wynosi 8 osób (z 15 Radnych ogółem).Sylwia Bernacka – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy wspólnie z Katarzyna Tomala-Masny – Przewodnicząca Rady pracują nad jak najszybszym zwołaniem kolejnej sesji w trybie nadzwyczajnym tak, abyśmy mogli zająć się wymagającymi działania sprawami dla Zarzecza tj. budowa CPK, podjęcie uchwały ws. rozdysponowania rezerwy celowej na 2022 r., wnioski mieszkańców. O terminie kolejnej sesji będziemy Państwa informować.

Zdalne konsultacje ws. CPK

Spotkanie w formie zdalnej dla mieszkańców Katowic odbędzie się w poniedziałek 14 lutego o godz. 17:00. Odbędzie się ono z udziałem moderatora, przedstawicieli firmy Egis Poland Sp. z o.o. oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. poprzez platformę MS Teams, natomiast transmisja spotkania dostępna będzie również na kanale Youtube.

Więcej informacjiHttps://www.wkatowicach.eu/informacje/w-katowicach/Konsultacje-w-sprawie-CPK-jednak-online-/idn:279

Władze Katowic zachęcają mieszkańców do włączenia się w proces konsultacyjny

Centralny Port Komunikacyjny nie jest planowaną ani realizowaną inwestycją przez miasto Katowice. Jednak ze względu na jej zasięg i ingerencję w zabudowę mieszkaniową prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę.

W związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powstać między Warszawą a Łodzią, a co za tym idzie rozbudową linii kolejowych w Polsce, w tym linii Katowice-Ostrawa, prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę już na początku stycznia: Wiemy, że Centralny Port Komunikacyjny (CPK) chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej i skonsultować je z Państwem w lutym tego roku. Jako władze samorządowe weźmiemy udział w tych konsultacjach, by bronić Państwa interesów. Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w Internecie. Jednocześnie zwrócę się do Egis Poland Sp. z o.o., która w imieniu CPK będzie prezentować koncepcje, by konsultacje prowadzone przez tę firmę zostały zrealizowane w takiej formie i czasie, by jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię.

Chcąc zachęcić jak największą grupę mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych na zlecenie CPK przez firmę Egis Poland sp. z o.o., prezydent skierował listy do mieszkańców dzielnic, przez którą mogą przebiegać nowe połączenia kolejowe – tj. Podlesia, Piotrowic, Zarzecza i Kostuchny. – Jako społeczność Katowic powinniśmy mieć wpływ na to, który wariant zostanie wybrany do wdrożenia w naszym regionie. Aby tak się stało – musimy zaangażować się w dyskusję – czy to poprzez wypełnienie ankiety, udział w spotkaniu czy też mailowe nadsyłanie uwag. Jako miasto włączymy się aktywnie w te konsultacje, a także będziemy gromadzić wszelkie informacje w tej sprawie dla mieszkańców na naszych stronach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Efektem pierwszych działań jest zapewnienie możliwości większej grupie mieszkańców Katowic wzięcia udziału w konsultacjach. Po analizie zaproponowanego przez wykonawcę terminu, prezydent zwrócił się do CPK, by zamiast jednego spotkania odbyły się dwa – w różnych godzinach. I tak spotkania odbędą się 4 lutego o godz. 13.00 w Sali Koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów przy Placu Sejmu Śląskiego 2 oraz 14 lutego o godz. 17.30 w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Harcerzy Września 3.

Rozwój kolei w naszym regionie i samych Katowicach jest ważny – ale może następować wyłącznie z poszanowaniem praw mieszkańców. Dlatego tak ważny jest nasz udział w konsultacjach społecznych. Na spotkaniach wspólnie będziemy mogli zadać CPK pytania, na które dziś nie znamy odpowiedzi. Dla mieszkańców, którzy nie będą mieć możliwości dotrzeć samodzielnie na spotkania konsultacyjne, uruchomimy specjalny transport – deklaruje prezydent Marcin Krupa. Szczegóły w tej sprawie pojawią się na stronie Katowice.eu/konsultacje w dedykowanej tym konsultacjom zakładce.

Na stronie Katowice.eu/konsultacje w dedykowanej zakładce Plany CPK dotyczące linii kolejowych miasto Katowice publikuje wszystkie informacje, jakie wpłynęły do urzędu (m.in. mapy z przebiegiem planowanej linii kolejowej w różnych wariantach), a także odnośniki do ankiety on-line, którą uruchomiło CPK. Będzie ona aktywna do 15 marca. Do jej wypełnienia firma prowadząca konsultacje zaprosiła mieszkańców 15 gmin naszego regionu. Dlatego to niezmiernie ważne, żeby głos katowiczan głośno wybrzmiał w tej sprawie.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

LINK do planów w wysokiej rozdzielczości

Kosze w Zarzeczu

Tym wpisem poruszamy kwestie poszanowania własności w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy poszanowania własności prywatnej, którym sugerowali się Radni podejmując decyzję o zakupie koszy na psie odchody w naszej dzielnicy z rezerwy celowej. Drugi adotyczy poszanowania własności publicznej. Kosz ze zdjęcia to trzeci kosz w tym samym miejscu przy ulicy Stellera. Niestety dwa poprzednie zniknęły – zostały skradzione. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach już dwa razy – mimo braku środków – postawił kolejny kosz. Faktem jest, że w Dzielnicy brakuje koszy w ogóle, a koszy na psie odchody nadal jest zbyt mało. Faktem jest też, że w Dzielnicy Zarzecze psiaków mamy sporo, więc kradzieże koszy utrudniają poszanowanie własności prywatnej. Apelujemy do wszystkich – zostawmy kosze tam, gdzie stoją. Zgłaszajmy konieczność opróżniania ich do ZZM, który jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości tych koszy.

❕

Konkurs ZAmelduj się w Zarzeczu rozstrzygnięty!

Chętniej szkołę nam zbudują, gdy się ludzie zameldują. Tu w Zarzeczu pięknie mamy i o wspólne dobro dbamy. Ludzie skończcie już marudzić, w końcu trzeba się przekludzić!
Takim hasłem zwyciężył pan Wojtek Machaj w konkursie ZAmelduj się w ZArzeczu organizowanym z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Zarzecze. Gratulujemy wygranej!
Wojtek odkrył Zarzecze całkiem niedawno, ale pokochał od pierwszego spojrzenia. 4 lata temu postanowił tu zamieszkać wraz z Żoną i gromadką dzieci. Mówi, że wszystko jest tu tak jak zawsze marzył. Brak komunikacji miejskiej z tej części dzielnicy, w której mieszka, słabe połączenie z centrum miasta i brak szkoły w Zarzeczu to drobne niedogodności i jedynie sprawy do załatwienia, a nie przeszkody.
Liczymy, że nowi Mieszkańcy będą meldować się w Zarzeczu w nowym roku coraz chętniej.
Wierzymy, że jest to droga do prowadzenia poważnych rozmów z Miastem w sprawach ważnych dla Zarzecza!

Podsumowanie wydatków RDnr20

Miło nam przypomnieć, że tegoroczny budżet z rezerwy celowej RJP został przeznaczony na:

– iluminacje świąteczne zamontowane przy ulicy Kamieńskiej (sztuk 7).

– nagrodę główną (rower) w konkursie ZAmelduj się w ZArzeczu.

Kalendarz z Zarzecza

Jakiś czas temu głośno było u nas o konkursie Zarzecze w obiektywie realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej ze środków Miasta Katowice. Laureaci konkursu odebrali nagrody już! Brawa dla naszej zarzeczanskiej młodzieży za zaangażowanie w lokalne wydarzenia! Dzięki zebranym fotografiom udało się stworzyć piękny kalendarz o naszej Dzielnicy!

Konkursy na finiszu!

Konkursy Zarzecze w obiektywie oraz Zamelduj się w Zarzeczu rozstrzygnięte! Pierwsze nagrody już dotarły i w najbliższym czasie zostaną przekazane Zwycięzcom!
Sprawdzajcie skrzynki mailowe i dajcie sygnał ze będziecie z nami!


Plan dla Podlesia i Kostuchny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w tym części obejmującej obszar dzielnicy Podlesie, Kostuchna, odbędzie się w dniach od 19 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.Szczegóły informacji dostępne na STRONIE

Inicjatywa Lokalna

Do 15 listopada można składać wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej na 2022 rok! Projekty mogą dotyczyć m.in. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, rozwój społeczności lokalnej obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury.Aby uzyskać dodatkowe punkty na podstawie opinii naszej Rady – prześlij pomysł lub treść wniosku do nas do 10 listopada . Zapoznaj się z wzorem wniosku i szczegółami klikając TUTAJ

Szczepienia dla mieszkańców

Od 14 października 2021 r. ruszają bezpłatne szczepienia p/grypie dla mieszkańców Katowic posiadających Katowicką Kartę Mieszkańca

W ramach akcji prozdrowotnej pn.: „Katowickie Dni Promocji Zdrowia” zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic posiadających aktualną Katowicką Kartę Mieszkańca do skorzystania z bezpłatnych szczepień p/grypie.

Miejscem realizacji zadania będą trzy placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach:

1) Przychodnia Nr 1  przy ul. Mickiewicza 9, tel.: (32) 605 71 77,

2) Przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1, tel.: (32) 259 51 36,

3) Przychodnia Nr 13 przy ul. Ordona 3, tel.: (32) 259 94 91.

Mieszkańców, którzy jeszcze nie posiadają Katowickiej Karty Mieszkańca, zapraszamy do jej założenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kkm.katowice.eu

Wydłużmy konkursy!

Wydłużone zostały terminy konkursów do udziału, w których pragniemy jeszcze raz zaprosić. Konkurs w ramach Inicjatyw Lokalnej Zarzecze w obiektywie potrwa do 31 października, a konkurs organizowany przez RJP nr 20 Zamelduj się w Zarzeczu potrwa do 30 listopada. Więcej informacji na stronie głównej.

Budżet Obywatelski – wyniki

Znamy wyniki głosowania w Budżet Obywatelski w Katowicach w Zarzeczu. Wybranych do realizacji zostało 7 zadań o łącznej wartości 309 812 zł Gratulujemy wnioskodawcom zwycięskich projektów:

Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (zadanie o charakterze 2-letnim); Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze. 2022; Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa zabawa; Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych; Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy; Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego; Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu.

Nowy termin sesji

Uprzejmie informujemy, iż  na dzień 23 września 2021 r. o godz. 18:30 zwołana została  sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze, w trybie nadzwyczajnym- na podstawie § 12 pkt. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 20 nadanego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XLI/855/05 z dnia 30.05.2005r. Sesja 15 września nie odbyła się ze względu na brak quorum.

Eko ostoja dla przyrody w Zarzeczu

Zachęcamy do zapoznania się z projektem lokalnym nr L20/10/VIII Eko ostoja w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

​Eko-ostoja na Szarotek to miejsce, w którym zwierzęta i rośliny będą mogły w niezakłócony sposób funkcjonować i rozwijać się. Na terenie dotychczas niezagospodarowanym, w miejsce chwastów i dzikiej trawy powstanie uroczy, zielony zakątek. Bezpieczne siedlisko dla jeża; zajęcy, bażantów; ropuch; młodych saren i wszelkich skrzydlatych przyjaciół. Pomóżmy zachować dziedzictwo przyrody i bioróżnorodności budując dla nich budki lęgowe, tunele i karmiki. A dzięki nowym nasadzeniom drzew i krzewów oraz stworzeniu łąki kwietnej cieszmy się spokojną oazą w dzielnicy. Eko – ostoja pomoże naszym dzieciom w poznawaniu z bliska piękna przyrody, zapewni spokój i bezpieczeństwo zwierzętom, a dla nas stanie się odskocznią od zgiełku i codziennego hałasu.

Głosujmy dla Zarzecza!

Trwa głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego

Swój glos można oddać:

– elektronicznie na stronie www.boglosujemy.katowice.eu

– w Mobilnych Punktach Głosowania – w #Zarzecze MPG będzie stacjonował na placu przed filią Miejskiego Domu Kultury „Południe”, ul. Stellera 4, w dniu 13 września w godz. 12.00-14.00

Przypominamy, że w ramach projektów lokalnych w Zarzeczu głosy można oddać na 11 zadań:

– Monitoring placu zabaw w Zarzeczu

 – Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze. 2022

– Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa zabawa

 – Z kijkami po zdrowie

 – Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych

– Zadaszona wiata rowerowa

– Gimnastyka dla smyka

 – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! Kontynuacja zajęć i spotkań integracyjnych oraz sportowych dla mieszkańców dzielnicy

 -Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

– Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego

– Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu

Budżet obywatelski VIII edycja

Dziś wystartowało głosowanie w VIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa do 19 września. Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekty zgłoszone w mieście, szczególnie w naszej dzielnicy. Lista projektów i zasady głosowania dostępne są na www.bo.katowice.eu

Jeśli są wśród naszych odbiorców autorzy projektów to prosimy o przesłanie na ten adres RJP informacji i materiałów, które posłużą do promocji (tytuł projektu i jego numer, krótki opis oraz materiały graficzne/wizualizacje). Z chęcią udostępnimy na naszych kanałach projekty dla Zarzecza.

78. edycja Tour de Pologne również w Zarzeczu!

Już po raz dwunasty w Katowicach odbędzie się Tour de Pologne, a konkretnie 6. etap wyścigu – jazda indywidualna na czas. Kolarze zagoszczą w naszym mieście w sobotę 14 sierpnia, jak również dzień później na kolejnym etapie Zabrze-Kraków. W niedzielę prosimy zwracać uwagę na utrudnienia w ruchu na terenie Zarzecza i Podlesia.

TRASA 15 sierpnia w Zarzeczu:
1. ul. Kaskady
2. ul. Uniczowska
3. ul. Armii Krajowej
4. ul. Migdałowców
5. ul. T.Boya-Żeleńskiego
6. ul. Beskidzka

Piknik Rodzinny

31 lipca w godzinach 12-19 odbędzie się „Piknik Rodzinny” na katowickim Rynku i Parku Powstańców Śląskich.
W programie Strefa Zdrowia, Strefa Zabaw, Eko-strefa, konkursy i atrakcje. Serdecznie polecamy!

Inwestycje w okolicy ul. Grota-Roweckiego i Azalii

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez mieszkańców w sprawie planów inwestycyjnych w obszarze między ulicami Azalii i Grota-Roweckiego, przy rzece Mleczna, RJP wystosowała w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta Katowice. W odpowiedzi uzyskaliśmy informacje, że  w lipcu 2019 roku zostały wydane warunki zabudowy dla budowy pawilonu handlowo – usługowego, parkingu na 60 miejsc oraz infrastruktury technicznej i drogowej (instalacje, ściekowe, gazowe, układ komunikacyjny dróg i chodników). Pozwolenie na budowę nie zostało wydane. Miasto nie dysponuje informacją o terminach rozpoczęcia ewentualnych prac budowlanych.  

Festiwal SCREENDANCE – Katowice/Makao

Festiwal SCREENDANCE – Katowice/Makao to trwające trzy dni wydarzenie, które jest okazją do poznania nowoczesnych form ekspresji artystycznej oraz ludzi prowadzących dyskurs o idei ciała na ekranie.  W dniach 7-9 lipca zaprezentujemy program Rollout Macau Dance Film Festival (26 krótkich filmów tanecznych m.in. z Tajwanu, Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Norwegii, Włoch, Meksyku) oraz 3 spektakle taneczne na żywo.

Więcej na stronie organizatora.

𝗪𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗼𝗯𝘀𝘇𝗮𝗿𝗼𝘄𝗮 𝗜𝗻𝘄𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗻𝘂 𝗟𝗮𝘀𝘂 𝘄 𝗹𝗮𝘁𝗮𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟰

W związku z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 roku informuje się właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu w latach 2020-2024.Ministerstwo Klimatu i Środowiska prosi, aby umożliwić pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstęp na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych

ZAmelduj się w ZArzeczu – KONKURS

Akcja RJP ZAmelduj się w ZArzeczu wchodzi w ostatni etap. To konkurs dla mieszkańców którzy, posiadają meldunek w Katowicach Zarzeczu lub zameldują się do 30 listopada. Główna nagroda w konkursie to rower wartości ok. 3000 złotych! Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać na adres radadzielnicyzarzecze@gmail.com, autorskie hasło zachęcające do meldowania się w Zarzeczu. Hasło ma być przesłane wraz z oświadczaniem dostępnym w REGULAMINIE konkursu. Zapraszamy do zabawy!

Przywitaj wakacje z sąsiadami!

Już w najbliższą sobotę 26 czerwca – tuż za rogiem, bo na terenie naszego MDK „Południe” w Katowicach w Zarzeczu, odbędzie się spotkanie sąsiedzkie, na które serdecznie zapraszamy w imieniu Inicjatora Pani Marii Czenczek W programie moc atrakcji! Przybywajcie!

W trakcie pikniku – w godz. 14-17 – będzie również możliwość spisania się przy pomocy rachmistrza w ramach 𝙉𝙖𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙎𝙥𝙞𝙨𝙪 𝙋𝙤𝙬𝙨𝙯𝙚𝙘𝙝𝙣𝙚𝙜𝙤 𝟮𝟬𝟮𝟭.

Zarzecze w obiektywie – druga edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy na konkurs fotograficzny ZARZECZE W OBIEKTYWIE. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 -26 lat. Zdjęcia mają promować dzielnicę Katowic – Zarzecze oraz jej walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Konkurs trwa do 31 października 2021r. Zgłoszenia i fotografie wysyłamy na adres: radadzielnicyzarzecze@gmail.com

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Dzielnic – w tym projektu nowego statutu rad dzielnic.
Od 25 czerwca do 04 lipca mieszkańcy będą mieli możliwość wnieść uwagi do projektu statutu jednostki (nazywanej w projekcie dzielnicą).
Opinie będzie można wyrazić w formularzu konsultacyjnym, który zostanie udostępniony na stronie oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

Apel do mieszkańców


Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich pupilach
Z inicjatywy Rady w naszej dzielnicy ustawione zostały specjalne kosze na psie odchody Zanieczyszczenia można też wrzucać do koszy na odpady zmieszane . Apelujemy o poszanowanie terenów prywatnych, również tych nieogrodzonych. Tereny rolne od wiosny do jesieni są intensywnie uprawiane, a ich rozdeptywanie, rozjeżdżanie, zanieczyszczanie niszczy pracę lokalnych rolników.

Sesja z udziałem przedstawiciela MCE

Informujemy, że 16 czerwca o godz. 18.30 odbędzie się stacjonarna sesja Rady dzielnicy Zarzecze . Z uwagi na nadal trwające obostrzenia pandemiczne i limity osób w salach MDK, obrady będą zamknięte dla mieszkańców(z zastrzeżeniem poniższej informacji ).

Na sesji obecny będzie przedstawiciel Miejskiego Centrum Energii, z którym będzie można skonsultować złożenie wniosku o dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych opalanych węglem. Osoby zainteresowane konsultacją prosimy o informację zwrotną do 15 czerwca, wysyłając wiadomość do Rady na Facebooku lub e-mail na adres radadzielnicyzarzecze@gmail.com.

Ratujmy las bukowy w Murckach

Przekazujmy informację i apel Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, który złożył w Radzie Miasta Katowice projekt uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego “LAS BUKOWY W MURCKACH” , który pisemnie poparło 910 osób.

To działanie to troska o dobro ogółu mieszkańców, i podkreślenie faktu, że drzewa wpływają na jakość życia w mieście. Produkują tlen, pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk); działają niczym olbrzymi klimatyzator w upalne letnie dni, ochładzając powietrze atmosferyczne. Oddziaływanie transpiracyjne jednego drzewa w ciągu roku, powodujące ochładzanie atmosfery można porównać  do 10 pracujących non stop klimatyzatorów. 100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu – taką ilość jest w stanie „wytworzyć” ok. 2700 młodych drzewek! Dlatego zwracamy się do mieszkańców aby przysłali do swoich radnych apele i monitowali w tej sprawie! Adresy mailowe radnych dostępne są TUTAJ

Ogłoszenie o II naborze – Program MOJA WODA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 22.03.2021 roku II nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są TUTAJ.

Rozlewiska rzeki Mlecznej

Ze szczególną troską analizujemy sygnały mieszkańców dot. zagrożenia podtopieniami w rejonie rzeki Mlecznej i innych cieków wodnych Zarzecza. Chcemy w tej sprawie kontynuować współpracę z Wodami Polskimi. Prosimy mieszkańców o przesyłanie na mail RJP zdjęć dokumentujących rozlewiska Mlecznej wraz z podaniem ich lokalizacji. Poniżej rozlewiska po majowej, dwu godzinnej ulewie wykonane przez mieszkankę Zarzecza, panią Natalię.

Wymiana pieców węglowych, nabór do 2 sierpnia!

W maju ruszył nabór zgłoszeń do programu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”. W ramach projektu przewiduje się możliwość wymiany starych pieców węglowych i uzyskania nawet 100% dofinansowania kosztów netto nowego systemu grzewczego. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce Miejskie Centrum Energii (https://www.katowice.eu/…/wymiana-ogrzewania-w%C4…)

Oddaj elektrośmieci i posiej łąkę

Oddaj elekrośmieci a w zamian odbierz nasiona łąk kwietnych i kompost! Katowice wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej walczą z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego do lasu, ale też wystawianiem w wiatach śmietnikowych a nawet na miejskie chodniki. Nasiona i kompost będą czekały w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów przy ul. Milowickiej 7A.

Szczegóły w wydarzeniu na Facebook

Wyzwanie parkowanie

Katowice rozpoczynają działania promocyjne o prawidłowe parkowanie w mieście. W ramach akcji Wyzwanie: parkowanie! Przy wsparciu Straży Miejskiej, prowadzone będą działania edukacyjne, interwencyjne oraz rewitalizacyjne.
Kierowcy, którzy parkują niezgodnie z przepisami, w pierwszej fazie akcji będą głównie pouczani, a później muszą liczyć się z mandatami i blokadami na kołach
Rozpoczęła się także akcja „Zielone? Nie parkuję!”. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Następnie, w każdej z dzielnic, zostanie wybrane jedno miejsce, które zostanie zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów.
Równolegle do działań w terenie prowadzona będzie kampania edukacyjna dla mieszkańców. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych pojawią się krótkie spoty pokazujące konsekwencje nielegalnego lub nieprawidłowego parkowania. Od 4 maja mieszkańcy będą mieli możliwość oznaczania miejsc na specjalnej mapie, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej oraz dołączenie do nich fotografii z „miszczami parkowania”. Autorzy zdjęć przedstawiających najbardziej jaskrawe i „oryginalne” przykłady „miszczów parkowania” zostaną nagrodzeni gadżetami miejskimi. Mapa wkrótce dostępna będzie na stronie www. wyzwanieparkowanie.katowice.eu

Zielony budżet Katowic II edycja

W ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice do 27 maja mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. Jak wygląda procedura i co należy zrobić, aby zrealizować swój pomysł? Sprawdź broszurę informacyjną na https://www.katowice.eu

Sprzątanie lasu – dziękujemy Zarzecze!

W sobotę 24 kwietnia na końcu ul. Kanałowej zebrało się nas całkiem sporo. Mieszkańcy, radni w rękawicach i z workami ruszyli sprzątać las w Zarzeczu. Kontener na odpady zmieszane i worki do segregowania śmieci otrzymaliśmy dzięki uprzejmości katowickiego MPGK. W ciągu kilku godzin udało się zlikwidować kilka dzikich wysypisk, zebrać sporo odpadów. Zaangażowanie mieszkańców było niesamowite, młodzież, seniorzy a nawet wolontariusze z przyczepą zadbali o wspólną przestrzeń – dziękujemy!

Dzień Ziemi w Zarzeczu


Zapraszamy do dołączenia do akcji sprzątania zarzeczańskiego lasu!
24 kwietnia (w sobotę) od godz. 10:00 zapraszamy na ulicę Kanałową 61 (przy wejściu do lasu, na końcu drogi), gdzie zostanie ustawiony kontener i będzie można pobrać worki na śmieci. Akcja odbędzie się niezależnie od pogody.
Prosimy o zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych oraz zaopatrzenie się w maseczki!
Posprzątaj las razem z nami!

Bociany z Zarzeczu

Polecamy uwadze ARTYKUŁ w gazecie fakt o bocianach w naszej dzielnicy. Niebawem w Katowicach będziemy oglądali bociany tylko w zoo. Do ostatniego gniazda bocianiego w katowickim Zarzeczu przyleciała para. Samica powraca tam od kilku lat. Od ubiegłego roku ma nowego partnera.

Wiosenne porządki

Po licznych sygnałach od mieszkańców Zarzecza o dewastacjach i zanieczyszczaniu placu zabaw przy ulicy Szarotek, Radni RJP wystąpili z inicjatywą uprzątnięcia placu. W porozumieniu z pracownikami Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, w piątek, korzystając z pierwszego wiosennego słońca stawili się na miejscu w sile 6 osób!

W ruch poszły grabie, szczotki, łopaty, kosze, szmaty i myjka ciśnieniowa. Radni i pracownicy Zieleni oczyścili urządzenia  z napisów i osadów po zimie, umyli nawierzchnię i elementy małej architektury, zgrabili ściółkę po zimie. Pozbierali też śmieci w okolicy placu zabaw.

Życzymy Wam wiele zabawy na czystym placu, a kiedy tylko zmieni się sytuacja pandemiczna do podobnych akcji zaprosimy mieszkańców!

Śląska Sztama

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Śląska Sztama to porozumienie, które skupia 23 stowarzyszenia, aktywistów, partie polityczne w ramach którego zobowiązali się do współpracy na rzecz deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego – zapaszmy do zapoznania się z ich postulatami.

Życzenia wielkanocne

Wszystkiego, co dobre na zbliżające się święta wielkanocne!
Dużo zdrowia i wytrwałości!

Życzy Zarząd oraz Rada naszej dzielnicy

SprzątaMy Dzielnice po raz czwarty!

Właśnie rusza trzecia edycja projektu SprzątaMy Dzielnice, w ramach którego mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty wysprzątają pięć miejsc, wybranych podczas głosowania lokalizacji na terenie Katowic.
Akcja składa się z trzech etapów. Od 26 marca do 4 kwietnia na adres mailowy sprzatamy@wolnaherbata.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku mieszkańcy mogą zgłaszać tereny do posprzątania. Stowarzyszenie Wolnej Herbaty wybierze dwadzieścia propozycji, na które następnie będzie można głosować. W pięciu miejscach z największą liczbą głosów zostaną zorganizowane wydarzenia łączące zbieranie śmieci z integracją lokalnej społeczności i edukacją. Zapraszamy do zgłaszania terenów zielonych w Zarzeczu!

Akcja ulotkowa ZAmelduj się!

Według oficjalnych danych w zarzeczu mieszka niewiele ponad 2000 osób, a liczba urodzeń spada. Dziwne, bo domów dookoła przybywa co widać na każdym kroku!
Dołączcie się do naszej akcji, żeby udowodnić, że statystki kłamią! Od 25 marca rusza akcja ulotkowa – znajdziecie je w skrzynkach pocztowych, MDK Południe, kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, City Sushi, Piekarni Adam w Podlesiu. Przekażcie znajomym i dajcie znać, gdzie jeszcze warto je dostarczyć.
Jesteś 𝗭𝗔?
𝗭𝗔melduj się!

ZAmelduj się w ZArzeczu!

Czy jesteś ZA tym żeby w naszej dzielnicy powstało przedszkole lub szkoła? Czy jesteś ZA tym żeby uruchomiono nowe połączenia autobusowe, które poprawią jakość komunikacji z resztą miasta? Czy jesteś ZA tym aby wzrosła pula pieniędzy na lokalne inwestycje i remonty?

Dzięki działaniom dzielnicowych Radnych mamy niepowtarzalną okazję osiągnąć powyższe cele! Niestety liczą się twarde dane! A obecna statystka działa na naszą niekorzyść . Według oficjalnych danych w ZArzeczu mieszka niewiele ponad 2000 osób, a liczba urodzeń spada. Udowodnijmy i tym razem, że statystki kłamią i że jesteśmy silną i liczącą się dzielnicą! Jesteś ZA? To ZAmelduj się w ZArzeczu!

Zapraszamy do udziału w dwuminutowej, anonimowej ankiecie online, która pomoże nam zebrać informacje. Co jakiś czas będziemy też udostępniać nowe materiały kampanii ZAmelduj się w ZArzeczu – znajdziecie je w wersji papierowej w kilku miejscach w dzielnicy oraz odwiedzając naszą stronę, zaprzyjaźnione adresy www oraz profil na Facebook.

Spis powszechny

Już za niecały miesiąc, 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań. Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski. Więcej informacji na: https://spis.gov.pl/

Trener dla seniorów

Wszyscy zaszczepieni przeciwko COVID-19 katowiccy seniorzy mogą skorzystać z porad trenera MOSiR Katowice w ramach akcji „rozRuszamy po covidzie”. Aby wziąć udział w akcji, należy zadzwonić pod numer + 48 735 480 548.T rener przetestuje sprawność ruchową seniora i przygotuje specjalny plan treningowy, który pomoże w powrocie do formy w związku z wielomiesięcznym pobytem w domu w ramach akcji #zostańwdomu

Inwestycje budżetowe w Zarzeczu 2021

Z informacji przekazanej nam przez Urząd Miasta Katowice, z uwagi na negatywne skutki gospodarcze spowodowane pandemią, z wnioskowanych zadań zostaną zrealizowane w naszej Dzielnicy: remont nawierzchni ulicy Jargonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie nawierzchni i doświetlenie ulicy Leszczy.

Tablica dla mieszkańców

Przy ulicy Stellera 2 została zainstalowana ogólnodostępna tablica ogłoszeniowa. Gablota przeznaczona jest do użytku mieszkańców Zarzecza, którzy mogą bezpłatne umieszczać na niej informacje. Regulamin korzystania z tablicy dostępny TUTAJ.

Konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy sąsiedniej

Spotkania konsultacyjne w sprawie wstępnego projektu miejscowego planu obejmującego dzielnicę Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna w Katowicach:

https://bip.katowice.eu/…/TablicaOgloszen/dokument.aspx…

Projekt planu został sporządzony po wprowadzeniu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych na etapie pierwszego wyłożenia, przeanalizowania wniosków mieszkańców, a także z przeprowadzonych analiz istniejącego układu dróg w obrębie Dzielnicy Podlesie.

Konsultacja przyjmie postać indywidualnych spotkań, których chęć należy zgłosić telefonicznie pod numerem (32) 259 35 56.

Terminy konsultacji:

• 16 – 18.02

• 23 – 25.02

• 02 – 04.03

w godzinach: od 15:00 do 19:00.

W punkcie konsultacyjnym w Domu Kultury i Sportu przy ul. Sołtysiej w Katowicach.

Termin na złożenie postulatów w formie papierowej lub elektronicznej mija 19 marca 2021r.

Wyniki wyborów

Informujemy, że na wczorajszej sesji RJP podczas wyborów nową Przewodniczącą Rady została Pani Katarzyny Tomala-Masny, a Wiceprzewodniczącym Pan Jan Szczepański. Serdecznie gratulujemy!

Sesja w trybie hybrydowym

Zapraszamy do udziału online w najbliższej sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze, która została zwołana na dzień 2 lutego 2021 r. o godzinie 18:30. Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym dla radnych RJP w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 21.

Mieszkańcy mogą wziąć udział w sesji zdalnie za pośrednictwem platformy Skype https://join.skype.com/mJRNycSLN0Lv

Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym (konieczność zachowania dystansu społecznego, obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, własny długopis), a w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Uczestników będzie miała charakter hybrydowy.

Porządek sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze w dniu 2 lutego 2021 r.

Centrum Aktywności Młodzieżowej w Katowicach

Zapraszamy młodych dorosłych z Katowic do udziału w projekcie Centrum Aktywności Młodzieżowej, który skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat. CAM to miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania , spotkać się z przyjaciółmi, uzyskać bezinteresowną pomoc oraz wsparcie w wejściu na rynek pracy. Naszą misją będzie wspieranie indywidualnych potrzeb osób oraz aktywizowanie ich do działań na rzecz społeczności lokalnych.

Kontakt z CAM: telefoniczne:  533 367 789; internetowo: www.mostkatowice.pl, na portalu Facebook: Centrum Aktywności Młodzieżowej Kopernika 14

Wyniki Inicjatywy Lokalnej 2021

Miło nam poinformować, że w puli Inicjatyw lokalnych finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice na rok 2021 znalazły się dwa projekty naszych radnych. Przywitaj Wakacje z sąsiadami – Festyn w dzielnicy Zarzecze – autorstwa pani Marii Czenczek oraz Zarzecze w obiektywie – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży – vol II – autorstwa pani Sylwii Bernackiej. Szczegółowy opis projektów znajduje się na stronie www.katowice.eu

Zostań wolontariuszem

Program wolontaryjny „Słonecznik” poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać innym – spędzać czas z osobami w podeszłym wieku, osobami z niepełnosprawnością lub pomagać dzieciom i młodzieży w nauce. Szczegóły na plakacie poniżej.

Zimowe Zarzecze

Zapraszamy do udziału w zabawie Zimowe Zarzecze. Wyślijcie na naszego maila radadzielnicyzarzecze@gmail.com zdjęcie Zarzecza w zimowej scenerii. Trudno przewidzieć, kiedy ponownie dopisze śnieg i mróz – warto uwiecznić dzielnicę w białej odsłonie. Zabawa trwa do końca stycznia. Zdjęcia będziemy publikować na Facebook dzielnicy. Dla osób, które nadeślą zdjęcia mamy niespodzianki – kalendarze ścienne na rok 2021.

Choinki po świętach – bioodpady

Odbiór  naturalnych choinek świątecznych przez MPGK Katowice następować będzie :

– z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych przy pierwszym terminie odbioru odpadów biodegradowalnych przypadającym w miesiącu lutym zgodnie z harmonogramem

–  z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych  przy pierwszym terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych przypadającym w miesiącu lutym zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów można sprawdzić TUTAJ

Życzenia noworoczne

Serdecznie dziękujemy za każdą rozmowę lub w inny sposób przekazaną nam informację o ważnych sprawach dla Dzielnicy. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie. Składamy Wam życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w 2021 roku! Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim wiarę i nadzieję. Pozwoli nam na realizacje naszych planów i marzeń, ale tez zwyczajnych spotkań z drugim człowiekiem. Do Siego!

Wsparcie świąteczne dla mieszkańców

Radni RJP 20 w tym tygodniu wcielili się w Św. Mikołajów . Przygotowali i przekazali paczki dla rodzin z Zarzecza z okazji zbliżających się świąt bożego narodzenia. Dziękujemy za pomoc w dotarciu do osób potrzebujących księdzu z Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Zarzeczu oraz pedagogom Szkoły Podstawowej nr 21 im. J. Malczewskiego w Katowicach Podlesiu.

Konkurs dla mieszkańców

Konkurs mikołajkowy dla Mieszkańców Dzielnicy Zarzecze! Do wygrania designerskie maseczki z logo Miasta Katowice. Co trzeba zrobić żeby wygrać? Dwa kroki: Zrób sobie zdjęcie na tle tablicy Zarzecze! Wstaw je w komentarzu pod postem na naszym profilu na Facebook! Wygrywa każdy Mieszkaniec Zarzecza, który wstawi komentarz ze zdjęciem. Ilość maseczek ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Konkurs fotograficzny organizowany przez RJP nr 20 „Zarzecze w obiektywie” został rozstrzygnięty. W poniedziałek 30 listopada w MDK Południe, Zarząd wręczał nagrody autorom najlepszych zdjęć. Zwycięskie fotografie będą niedługo dostępne w kalendarzu promującym dzielnicę. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Dyżur zdalny

Zapraszamy na dyżur w środę 18 listopada w sposób zdalny. Informacje o logowaniu znajdują się w zakładce Terminy sesji i dyżury.

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze złożeniem na ostatniej sesji RJP, w dniu 28 października, rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady (Pani Marii Czenczek oraz z Pani Agnieszki Sobol z funkcji Wiceprzewodniczącej) stanowisko Przewodniczącego RJP pozostaje nieobsadzone.

Zgodnie ze Statutem RJP Zarzecze art. 8 ust. 1 to „Do obowiązków przewodniczącego Rady należy: 1) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał”.

Biorąc pod uwagę powyższe, informujemy, że zaplanowana na dzień 25 listopada sesja nie może się odbyć. Kolejna sesja, na której odbędą się wybory nowych władz, zostanie zwołana przez Przewodniczącego Rady Miasta, w momencie ustabilizowania się sytuacji epidemicznej.

W oczekiwaniu na ukonstytuowanie się nowych organów wszelkie zapytania, problemy i prośby dotyczące funkcjonowania Dzielnicy można kierować do Zarządu Rady (zakładka kontakt) Nadmieniając, iż decyzje dotyczące załatwienia powyższych spraw podjęte zostaną na najbliższej – merytorycznej sesji RJP, o której terminie będziemy informować.

Z poważaniem Zarząd RJP Zarzecze

UWAGA, KOLEJNE POLOWANIA

Przekazujemy otrzymaną informację dot. planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Daniel” wraz z mapką z zaznaczonymi granicami obwodu nr 137. Granica obwodu łowieckiego biegnie od stacji benzynowej przy skrzyżowaniu szosy Nr 92 Mikołów – Bieruń Stary z szosą katowicką (Tychy – Katowice). Szosą katowicką na północ przez Czułów do drogi Tychy – Wesoła. Tą drogą na wschód do stacji Wesoła i dalej torem do szosy Mysłowice – Bieruń Stary, szosą tą na południe przez Lędziny do Bierunia Starego, z Bierunia Starego na północny – zachód szosą Bieruń Stary – Mikołów do drogi Jaroszowice – Świerczyniec, tą drogą na południe do rzeki Gostynia. Rzeką do autostrady beskidzkiej nr 1, którą na północ do pętli przy skrzyżowaniu autostrady z szosą nr 92 Mikołów – Bieruń Stary, tą szosą na zachód do szosy katowickiej tj. punktu wyjściowego. Szczegółowy harmonogram dostępny jest TUTAJ

Odwiedź smogobus i nie truj!

Miasto Katowice rozpoczyna akcję #nieTruj, w ramach której wszystkie dzielnice Katowic odwiedzi specjalny smogobus. Akcja ma na celu zachęcać mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta.
Mieszkańcy Zarzecza będą mieli okazje spotkać się z pracownikami Urzędu Miasta
03 listopada w godz. 17:00-19:00 w filii MDK „Południe” w Katowicach przy ulicy Stellera.
Przypominamy również, że w razie pytań w powyższym temacie można kontaktować się z naszą Radną – Panią Sylwią Słupik, w każdą środę między godz. 19-20 numerem telefonu: 605 633 494 lub mailowo: sylslupik@gmail.com

Pomoc dla mieszkańców

W związku z pogarszającą się sytuacją COVID-19 i wprowadzanymi obostrzeniami, Radni Dzielnicy zgłaszają gotowość do pomocy:

w zaopatrzeniu w leki

w zakupie żywności

w wyprowadzaniu psa

Jeżeli jesteś osobą w potrzebie – seniorem lub osobą na kwarantannie, albo posiadasz wiedzę o kimś, komu pomoc jest niezbędna, skontaktuj się z koordynatorką akcji Panią Katarzyną Tomalą-Masny pod nr telefonu: 510 119 456.

UWAGA MYŚLIWI!

Przekazujemy informację dotyczącą terminów planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Cietrzew” w części użytkowej obwodu łowieckiego nr 129. Polowania będą odrywać się w terminach od 3 listopada 2020 do 24 stycznia 2021 roku. Szczegółowy harmonogram dostępny jest TUTAJ.

Pomoc dla mieszkańców w nowej fali pandemii

W ostatnich dniach obserwujemy niestety ciągły wzrost ilości zakażeń koronawirusem. Mimo, że według najnowszych informacji ogłoszonych przez Rząd Katowice pozostają w strefie żółtej – to samorząd wznawia część działań realizowanych wiosną, a także przypomina z jakich form pomocy mogą korzystać katowiczanie.

Szczegółowe informacje o wsparciu dla seniorów, pogotowiu zakupowym oraz innych formach pomocy dostępne są pod adresem www.katowice.eu

Inicjatywa Lokalna

Od 1 października można składać wnioski na Inicjatywy Lokalne, które będą realizowane w 2021 roku. Nabór będzie trwał do 15 listopada 2020r. Jeśli macie pomysł na działania w dzielnicy koniecznie zapoznajcie się z informacjami na ten temat na stronie miasta Katowice

W razie potrzeby wydania opinii przez RJP 20 prosimy o przesłanie projektu wniosku na adres rady: radadzielnicyzarzecze@gmail.com do 20 października i przedstawienie wniosku na sesji 28 października.

Wyniki Zielonego Budżetu

Poznaliśmy wyniki Zielonego Budżetu. Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom zwycięskich projektów, szczególnie naszej radnej – Agnieszce Sobol, dzięki której w Zarzeczu zrealizowany zostanie „Pokazowy ogród deszczowy” . Więcej informacji na https://bit.ly/348wYpa

Wyniki głosowania w BO 2020

Znamy wyniki głosowania VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Frekwencja w Zarzeczu wyniosła 23%. Poniżej zwycięskie projekty:

-Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

-Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

-Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

– Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021

Wymień piec na bardziej ekologiczny!

Uprzejmie informujemy i równocześnie przypominamy o zbliżającym się obowiązku wymiany „starych” kotłów centralnego ogrzewania, które nie spełniają wymagań zgodnych z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. obowiązującą od września 2017 r. na terenie całego województwa.

Przypominamy, iż kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012,
w następujących terminach:

  1. od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  2. od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  3. od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  4. od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Równocześnie Miasto Katowice wychodząc naprzeciw mieszkańcom i prowadząc działania wspierające zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, udziela dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny (również na wymianę kotła węglowego i dostosowanie go do wyżej wymienionej normy 5 klasy) oraz zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Bezzwrotna dotacja przyznawana jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorstw na podstawie złożonego wniosku. Wsparcie wynosi od 4 000 do 10 000 zł w zależności od wybranej formy ogrzewania.

Wszelkich informacji udziela Miejskie Centrum Energii, ul. Młyńska 2, tel. 32 259 32 85 lub można znaleźć informacje na stronie internetowej Centrum https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/miejskie-centrum-energii w zakładce wsparcie mieszkańców.

Również do dyspozycji Państwa jest Radna Jednostki Pomocniczej nr 20 z Zarzecza Pani Sylwia Słupik, w każdą środę między godziną 19:00 a 20:00 pod numerem telefonu: 605 633 494 lub mailowo: sylslupik@gmail.com, która w razie potrzeby udzieli podstawowych informacji w tej sprawie lub pomoże w wypisaniu stosownego wniosku.

W razie dużego zainteresowania mieszkańców zostaną również uruchomione dyżury stacjonarne w siedzibie MDK o których Państwa poinformujemy z wyprzedzeniem.

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu!

Bezpieczniej w Zarzeczu!

Szanowni Mieszkańcy! Planujemy wystąpić do MZUIM o poprawę bezpieczeństwa oraz oznaczenia ulic na terenie Dzielnicy Zarzecze. Prosimy o komentarz pod artykułem lub przesłanie do nas maila jeśli widzicie miejsca, które wymagają poprawy w tym zakresie.

Bieg na dychę w Podlesiu

Sąsiednia Rada Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie zaprasza wszystkich pasjonatów biegania i nordic walking na podleski Bieg na Dychę, który odbędzie się w
najbliższą sobotę 12 września. Trasa biegnie po leśnych ścieżkach
lasów w Podlesiu. Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie poniżej.

Szpil na fest!

Reprezentacja mieszkańców Zarzecza oraz czwórka naszych radnych – Sylwia Bernacka, Dominik Bregida, Piotr Trząski, Mikołaj Malich reprezentowała dzielnicę podczas Turnieju Rad Jednostek Pomocniczych o Puchar Prezydenta Katowic „Szpil na fest”! Dziękujemy za świetną grę i zaangażowanie naszym wspaniałym zawodnikom!

Rusza Katowicka Karta Mieszkańca

Jak wyrobić kartę mieszkanka przeczytacie na stronie www.katowice.eu Uprawnia ona do:

– 50% zniżki na wizytę w nowo wybudowanych kompleksach basenowych w Brynowie i Burowcu. Posiadacze KKM zapłacą za godzinę 8 zł (4 zł – bilet ulgowy), a osoby nieposiadające karty – 16 zł (8 zł – bilet ulgowy). Zniżka 50% dotyczyć też będzie siłowni MOSIR oraz kąpielisk Bugla i Rolna

– Tańsze bilety wstępu na imprezy współorganizowane przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek (50% na imprezy własne oraz 20% na imprezy zewnętrznych organizatorów, jak np. OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festival czy współorganizowane z Teatrem Korez)

– 50% zniżki na bilety oferują m. in.: Muzeum Historii Katowic, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” czy Galeria Sztuki Współczesnej BWA

– Od 2021 roku do projektu KKM dołączą partnerzy komercyjni i instytucjonalni (np. restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy), którzy zaproponują ulgi na swoje produkty i usługi

– Zniżki na parkowanie w wybranych punktach w mieście (szczegółowe informacje będą podane w kolejnych miesiącach)

– Karta pełnić będzie także funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – za jej pomocą będzie można wypożyczać książki.

Projekty z Budżetu Obywatelskiego w Zarzeczu

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 415 wniosków, z czego 76% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej.

W naszej dzielnicy mieszkańcy od 7 do 20 września będą mogli głosować na następujące projekty:

L20/01/VII – Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021.

L20/02/VII – Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

L20/03/VII – Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

L20/05/VII – Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

L20/09/VII – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się!

L20/10/VII – Gimnastyka dla smyka.

L20/12/VII – Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców.

L20/13/VII – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109).

L20/14/VII – Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podroż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego.

ZARZECZE W OBIEKTYWIE – konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży ZARZECZE W OBIEKTYWIE. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września na adres: radadzielnicyzarzecze@gmail.com. Ocenianie będą zdjęcia, które dokumentują walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Zarzecza oraz promują dzielnicę.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są TUTAJ

Program MOJA WODA – mała retencja w Twoim ogrodzie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Szczegóły na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html

Infolinia Programu czynna w godzinach 07:30-15:30 : 32 722 77 09

e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl 

Zamknięcie DK 86

Droga Krajowa nr 86 (DK86, ul. Pszczyńska) – na wysokości Giszowca  została zamknięta w sobotę ze względów bezpieczeństwa w dwóch kierunkach – zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Ulewne deszcze, które spadły w nocy z piątku na sobotę naruszyły nasyp, na którym znajduje się wiadukt. Najważniejsze, że nikt nie został poszkodowany. Natomiast konieczne stało się wyznaczenie objazdów – opis najważniejszych relacji poniżej.

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu:

  1. DK86 na wysokości Giszowca (ul. Pszczyńska) zostaje zamknięta do odwołania w obie strony (odcinek nad pierwszym wiaduktem za węzłem Murckowskim – nad linią kolejową).
  2. Otwarty dla ruchu pozostaje przejazd pod DK86 (łączący ul. Kolistą z 73 Pułku Piechoty).
  3. Otwarty dla RUCHU LOKALNEGO pozostaje dojazd z Tychów drogą DK86 do Murcek / Giszowca (istnieje możliwość prawoskrętu w Kolistą) / Kostuchny.
  4. RUCH LOKALNY do Murcek / Giszowca – od strony Sosnowca / centrum Katowic – może odbywać się przez Szopienice/Zawodzie – w kierunku na Nikiszowiec (wzdłuż ul. Szopienickiej) lub z ul. Murckowskiej (DK86) – poprzez ul. Gospodarczą/Górniczego Dorobku – na Nikiszowiec – dalej do Giszowca/Murcek, analogicznie ruch lokalny z Murcek/Giszowca do centrum Katowic może odbywać się z DK86 ulicami Mysłowicką, Szopienicką/Górniczego Dorobku/Gospodarczą, odpowiednio w kierunku Szopienic/Zawodzia lub ulicy Murckowskiej DK86.
  5. RUCH TRANZYTOWY. Wyznaczane są objazdy. Na kierunku Tychy -> Sosnowiec należy zjechać w Tychach na S1. Z S1 można skręcić w autostradę A4 i kierować się na Katowice lub Kraków lub kontynuować podróż drogą S1 – w kierunku Dąbrowy Górniczej – do autostrady A1. Z kolei jadąc z Katowic – należy zjechać na autostradę A4 na Kraków – a następnie odbić na S1 w Mysłowicach w kierunku na Tychy. Pojazdy jadące od strony Siewierza na Tychy – powinny na wysokości Podwarpia skręcić w S1. Ruch tranzytowy z ulicy Kościuszki DK81 od skrzyżowania z ulicą Kolejową w kierunku autostrady A4 kierowany będzie ulicami Brynowską i Mikołowską.
  6. Dla pracowników przedsiębiorstw znajdujących się wzdłuż wyłączonego odcinka DK86 bez możliwości dojazdu od strony Giszowca lub ul. 73 Pułku Piechoty wykonawca zapewnił dojazd, który koordynuje policja i pracownik ochrony.

Rozpoczęły się już prace zespołu ekspertów, który analizuje uszkodzenia. Jak tylko otrzymamy więcej informacji w zakresie wstępnego terminu przywrócenia ruchu – przekażemy je Państwu niezwłocznie. Należy jednak mieć na uwadze, że w najbliższym tygodniu ruch na pewno nie zostanie przywrócony. Zarówno Koleje Śląskie, jak ZTM pracują nad doraźną zmianą tras komunikacji miejskiej. Bieżące informacje można śledzić na stronie ZTM – w zakładce komunikaty oraz na stronie Kolei Śląskich.

Podziękowania dla Radnych i Rady

Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa przesłał podziękowania za zaangażowanie radnych naszej RJP w akcję „Maseczka dla seniora”.

Zaproszenie na sesję Rady Miasta

Uprzejmie informujemy, że na 30 czerwca 2020 r., na godz. 11:00  zwołano XXI sesję Rady Miasta Katowice, podczas której rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Miasta Katowice za rok 2019. Dokument ten jest podsumowaniem działań miasta podejmowanych w zeszłym roku, w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, a także przyjętych uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego. Można zapoznać się z jego treścią pod linkiem: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4148&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909.

Podczas sesji Rada Miasta Katowice rozpatrzy również m.in. projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania, a po przedstawieniu sprawozdań finansowych projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 r.

Ze wszystkimi projektami aktów prawnych planowanych do przedstawienia Radzie można zapoznać się pod linkiem https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/projekty.aspx?menu=659

Jednocześnie kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcam do śledzenia obrad online na stronie: https://katowice.sesja.pl/

ZAPORY ŻYCIA dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Akcja katowickich policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei została przeprowadzona w okolicach przejazdu kolejowego na ul. Słonecznikowej w Katowicach Zarzeczu. Jest to jedno z miejsc, gdzie zgłaszane są zastrzeżenia co do przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Kierowcy samochodów, a także piesi muszą mieć pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z przejazdów kolejowych.

Monitoring stanu wody w Mlecznej

Od niedawna na rzeczce Mlecznej w Zarzeczu powadzony jest monitoring ra­darowym przepływomierzem do kanałów otwartych. Stacje hydrologiczne do pomiaru poziomu wody są zwykle instalowane w miejscach takich jak brzegi rzek, zbiorników retencyjnych, pomosty lub studzienki kanalizacyjne.  Warto zauważyć, że stacja pomiarowa została zainstalowana na moście w ciągu ulicy gen S. Grota Roweckiego. W tym miejscu niemal co roku, po ulewach, dochodzi do wezbrania wody w Mlecznej oraz pojawienia się znacznego rozlewiska.

Zielony Budżet Katowic w Zarzeczu

Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych do Zielonego Budżetu miasta Katowice. Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Miło nam poinformować, że wśród „zielonych” wnioskodawców jest radna naszej RJP – pani Agnieszka Sobol i jej projekt: Pokazowy ogród deszczowy. Projekt polega na wykonaniu ogrodu deszczowego na terenie publicznym. Jednak formuła warsztatowa umożliwi dyfuzję wiedzy. Zarzecze jest bogate w prywatne tereny zielone. Na warsztatach mieszkańcy zdobędą praktyczną wiedzę jak wykonać ogród deszczowy na terenie swojego ogródka. Ponadto na warsztatach mieszkańcy dowiedzą się w jaki sposób skutecznie przechwytywać deszczówkę. Korzyści takiego działania są zarówno dla środowiska, jak i ekonomiczne. Zamiast podlewać ogród wodą z wodociągu można podlewać deszczówką. Ekologicznie i taniej. Naszej dzielnicy może dotyczyć też projekt: Zielony Przystanek autorstwa pani Ewy Piskor. Przy takich przystankach znajdziemy ozdobne trawy i krzewy wieloletnie. Na dachach sukulenty, na ścianach pnącza.

Szczegóły dot. wszystkich projektów znajdują się pod tym adresem

Zmiana terminu sesji w czerwcu

Ze względu na sytuację epidemiologiczną sesja czerwcowa odbędzie się w siedzibie MDK Południe na Kostuchnie przy ul. T.B. Żeleńskiego 83, w sali kinowej, w środę 24 czerwca o godzinie 18:00. Zgodnie z decyzją dyrektora MDK Południe w sesji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Nowa dostawa masek dla seniorów

Nowa partia bezpłatnych maseczek ochronnych dla seniorów została dostarczona do parafii w Zarzeczu i przekazana pielęgniarce środowiskowej.
Bardzo dziękujemy za ich szycie wolontariuszom z dzielnicy!
Kontakt telefoniczny do parafii: 32 206 68 69

Wyniki VII Edycji Budżetu Obywatelskiego dla Zarzecza

Są już wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszej dzielnicy złożyli w sumie 14 projektów. Do tych pozytywnie zweryfikowanych należą:

Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021, autorstwa pani Gabrieli Przyłuckej.

Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów, autorstwa pana Tomasza Cholewy.

Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy, autorstwa pani Agnieszki Szatan.

Oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Szarotek, autorstwa pana Marcina Kręgla.

Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Zarzeczu, autorstwa pana Stanisława Krusza.

Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się, autorstwa pani Agnieszki Sobol.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109), autorstwa pani Karoliny Skubacz.

Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców, autorstwa pani Marii Czenczek.

Gimnastyka dla smyka, autorstwa pani Marii Czenczek.

Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podróż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego, autorstwa pani Beaty Bali.

Wśród autorów jest troje naszych radnych. Bardzo cieszy fakt, że mieszkańcy Zarzecza tak aktywnie włączają się w realizację Budżetu Obywatelskiego i rozwój dzielnicy. RJP na pewno włączy się w promocję projektów i głosowania we wrześniu.

Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć tutaj:

http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/default.aspx

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Rozstrzygni%C4%99cie-odwo%C5%82a%C5%84-od-negatywnej-weryfikacji-formalnej.aspx

Mała retencja w Zarzeczu

Rada Jednostki Pomocniczej przygotowuje wniosek do przyszłorocznego budżetu miasta na uruchomienie w Zarzeczu programu dotacji do systemu małej retencji dla mieszkańców.

Najbliższe dni zapowiadają się dosyć deszczowo, co oznacza, że nadeszła wreszcie świetna okazja do łapania deszczówki. Warto wykorzystać ten czas na wdrożenie działań nakierowanych na małą retencję. Zaczynając od własnego ogródka możemy przyczynić się do wspierania ochrony zasobów wodnych w całym kraju. Woda deszczowa znakomicie nadaje się do podlewania roślin.

Zbierać deszczówkę możemy w wieloraki sposób. Najczęściej w małych ogródkach wykorzystywane są systemy obsługujące nawadnianie automatyczne lub ręczne bazujące na zbiornikach specjalnie przeznaczonych do tych celów. Prostym i nisko budżetowym rozwiązaniem może być kilka beczek podłączonych do rynien oraz przenośna pompa zanurzeniowa podłączona do węża ogrodowego. Beczka o pojemności ok 250 litrów wystarczy na ok 40 minut podlewania wężem 3/4 ze zwykłymi złączkami.

Ciekawym elementem wspierania małej retencji, i ostatnio, bardzo modnym, są kwietne łąki, których złożony system korzeniowy wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, co dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych. Kwietna łąka jest suszo-odporna, praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik. Ponadto łąka jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, a przede wszystkim dla zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Łąka stanowi dla nich miejsce do rozmnażania i schronienie.

Beczka ok 250 litrów, w środku pompa zanurzeniowa
Prosta pompa zanurzeniowa podłączona do węża ogrodowego

Sesja online 08 maja 2020

Poniżej prezentujemy zasady dot. obserwacji sesji online RJP nr 20, spowodowanej pandemią COVID-19:

1. Po zalogowaniu się przez link (zarchiwizowano) do aplikacji Skype, prosimy o wyciszenie mikrofonu (ze względu na pogłos, dźwięki w tle).

2. Sesja będzie rejestrowana.

Maseczki dla seniorów w Zarzeczu

Rada Jednostki Pomocniczej zaangażowała się w akcję Katowicka Maseczka dla Seniora. Maseczki uszyte przez radnych i wolontariuszy Regionalnego Centrum Wolontariatu dostępne są u proboszcza parafii w Zarzeczu oraz u pielęgniarki środowiskowej odwiedzającej seniorów w dzielnicy. Nadal może je też odbierać u pracownika TPPS nr 8 na os. Odrodzenia (tel: 32-206-15-68, 32-206-07-04).

Zmiana terminu sesji

Szanowni mieszkańcy, jutrzejsza sesja Rady (29.04) zostaje przesunięta i odbędzie się w piątek, 8 maja, o godzinie 18:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny przez aplikację Skype. Dane potrzebne do oglądania transmisji podamy tutaj i Facebooku rady w dniu sesji.

Konsultacje społeczne dot. hałasu

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego mieszkańcy Katowic w ramach konsultacji społecznych dot. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 mogą zgłaszać swoje uwagi do tego dokumentu, w terminie do 11 maja br.  Opinie można składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który wypełniony należy przesłać na adres email: konsultacje@katowice.eu, lub pocztą tradycyjną, lub bezpośrednio za pomocą formularza online. https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem.aspx

Część naszej dzielnicy położona jest przy torach kolejowych – może warto zgłosić potrzebę montażu ekranów akustycznych wzdłuż szklaków kolejowych biegnących przez Zarzecze?


Maseczka dla seniora

Drodzy Seniorzy,
Od jutra tj. 22 kwietnia rusza program uruchomiony przez Prezydenta Miasta: Katowicka Maseczka dla Seniora. Każdy mieszkaniec Katowic, w wieku 65+, który nie jest w stanie zapewnić sobie maseczki ochronnej, będzie mógł otrzymać ją za darmo. W tym cel prosimy o kontakt z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej nr 8 (tel: 32-206-15-68, 32-206-07-04)

Zachęcamy również do włączenia się do akcji wspólnego szycia maseczek. Miasto Katowice zapewni w tym celu materiał do szycia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: tel: 512 225 236 lub e-mail: edoleglo@mops.katowice.pl. Szczegóły akcji dostępne są ➡️ https://cutt.ly/1yewj8f

Odwołana sesja i dyżur radnych w marcu

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym sesja Rady Jednostki Pomocniczej w dniu 25 marca oraz dyżur radnych 15 kwietnia są odwołane. Po ustabilizowaniu się sytuacji zostaniecie Państwo poinformowani o nowym terminie sesji i dostępności radnych na dyżurach. Jeżeli decyzja o zawieszeniu działalności MDK się przedłuży zapraszamy na posiedzenie planowane na 29 kwietnia.