Zarzecze w obiektywie – trzecia edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ZARZECZE W OBIEKTYWIE. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych. Zdjęcia mają promować dzielnicę Katowic – Zarzecze oraz jej walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Konkurs trwa do 31 października 2022r. Zgłoszenia i fotografie wysyłamy na adres: radadzielnicyzarzecze@gmail.com .

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne TUTAJ

Dziękujemy za wspólne działanie!

Festyn rodzinny „Przywitaj sąsiada” za nami. To pierwszy taki festyn organizowany przez Radę. Dziękujemy, za liczne uczestnictwo. Dajcie znać jak Wam się podobało. I czy warto powtórzyć. Pragniemy podziękować za zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu, Katowickim Wodociągom S.A oraz MDK Południe w Katowicach Zarzeczu.

Mamy wśród Darczyńców mamy również kilka prywatnych osób. Bardzo dziękujemy Państwu Katarzynie i Zbigniewowi Głos oraz Panu Piotrowi Werner – Wasze prezenty rozświetliły dzieciom buzie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków/przypomnienie

Od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w formie:

  elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,

– papierowej wysyłając listownie lub osobiście składając do Urzędu Miasta właściwego ze względu na lokalizację budynku.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości. W przypadku pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw deklarację należy złożyć w terminie 14 dni, natomiast dla źródeł już istniejących jest to 12 miesięcy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Informujemy, iż Urząd Miasta Katowice opublikował ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki-Staszic”, część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 maja 2022r. do 3 czerwca 2022r. Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego oraz na stronie www.katowice.eu/plan-dla-zarzecza.

Informacje o ustaleniach projektu planu i wyjaśnienia projektantów, będzie można uzyskać pod nr telefonu 532 600 607 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:30 do 12:30.
Ponadto z dokumentami będzie można również zapoznać się w trakcie dyżurów, które odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy nr 20 Zarzecze przy ul. Stellera 4 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe filia nr 3) w dniach: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja 2022r. i 2 czerwca 2022r. w godzinach od 14:00 do 18:00.

Posprzątane!

Dzień Ziemi w Zarzeczu za nami . Dziękujemy za udział – akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zakończyła się zebraniem całego kontenera śmieci Tradycyjnie znaleźliśmy butelki, wykładziny, opony ale też garnki czy elementy dachu . Dziękujemy również MPGK Katowice za pozytywną współpracę i ustawienie kontenera.

Sprzątamy dolinę rzeki Mlecznej

Łączymy siły i organizujemy wielkie sprzątanie koryta rzeki Mlecznej! W nadchodzącą sobotę – 23 kwietnia -odbędzie się Dzień Ziemi w Zarzeczu, podczas którego posprzątamy Mleczną i jej okolice! Zapewniamy worki i rękawice ochronne. Dolina rzeki Mlecznej w Zarzeczu roztacza się na odcinku od tunelu przy ul. Tunelowej do mostu pod ulicą Grota Roweckiego. Kontener MPGK Katowice ustawiony zostanie na skrzyżowaniu ulic Sandacza i Kanałowej, mniej więcej w połowie doliny. To przepiękny teren rozlewiskowy z bogatą reprezentacją fauny i flory rzecznej. Warto zabrać kalosze lub wysokie buty.

Zaczynamy o 10:00! Startujemy z okolicy skrzyżowania ulicy Sandacza i Kanałowej w kierunku koryta rzeki. Weź udział i posprzątaj Mleczną razem z nami!

Współtworzymy przystań dla uchodźców

Gdzie? W MDK „Południe” w Katowicach filia Zarzecze ulica Stellera 4 w Katowicach.
Kiedy? 18 marca 2022 r. W godzinach 10-13 To już najbliższy piątek! 💙💛
Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy Przystań dla Uchodźców z Ukrainy!
Przekaz informację komu trzeba! Przyjdź jeśli tylko potrzebujesz i masz chwilę albo możesz zrobić trochę dobra! Po prostu.