Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków/przypomnienie

Od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w formie:

  elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,

– papierowej wysyłając listownie lub osobiście składając do Urzędu Miasta właściwego ze względu na lokalizację budynku.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości. W przypadku pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw deklarację należy złożyć w terminie 14 dni, natomiast dla źródeł już istniejących jest to 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *