KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że już 2 posiedzenie Rady Dzielnicy w tym roku nie mogło się odbyć z uwagi na brak kworum tzn. wymaganej statutem liczby radnych obecnych na sesji, aby było można prowadzić posiedzenie, głosować nad uchwałami i nad Waszymi wnioskami. Najmniejsza wymagana liczba Radnych na sesji dla dzielnicy Zarzecze wynosi 8 osób (z 15 Radnych ogółem).Sylwia Bernacka – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy wspólnie z Katarzyna Tomala-Masny – Przewodnicząca Rady pracują nad jak najszybszym zwołaniem kolejnej sesji w trybie nadzwyczajnym tak, abyśmy mogli zająć się wymagającymi działania sprawami dla Zarzecza tj. budowa CPK, podjęcie uchwały ws. rozdysponowania rezerwy celowej na 2022 r., wnioski mieszkańców. O terminie kolejnej sesji będziemy Państwa informować.