Inicjatywa Lokalna

Do 15 listopada można składać wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej na 2022 rok! Projekty mogą dotyczyć m.in. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, rozwój społeczności lokalnej obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury.Aby uzyskać dodatkowe punkty na podstawie opinii naszej Rady – prześlij pomysł lub treść wniosku do nas do 10 listopada . Zapoznaj się z wzorem wniosku i szczegółami klikając TUTAJ