Budżet Obywatelski – wyniki

Znamy wyniki głosowania w Budżet Obywatelski w Katowicach w Zarzeczu. Wybranych do realizacji zostało 7 zadań o łącznej wartości 309 812 zł Gratulujemy wnioskodawcom zwycięskich projektów:

Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (zadanie o charakterze 2-letnim); Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze. 2022; Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa zabawa; Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych; Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy; Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego; Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu.