Nowy termin sesji

Uprzejmie informujemy, iż  na dzień 23 września 2021 r. o godz. 18:30 zwołana została  sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze, w trybie nadzwyczajnym- na podstawie § 12 pkt. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 20 nadanego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XLI/855/05 z dnia 30.05.2005r. Sesja 15 września nie odbyła się ze względu na brak quorum.