OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze złożeniem na ostatniej sesji RJP, w dniu 28 października, rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady (Pani Marii Czenczek oraz z Pani Agnieszki Sobol z funkcji Wiceprzewodniczącej) stanowisko Przewodniczącego RJP pozostaje nieobsadzone.

Zgodnie ze Statutem RJP Zarzecze art. 8 ust. 1 to „Do obowiązków przewodniczącego Rady należy: 1) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał”.

Biorąc pod uwagę powyższe, informujemy, że zaplanowana na dzień 25 listopada sesja nie może się odbyć. Kolejna sesja, na której odbędą się wybory nowych władz, zostanie zwołana przez Przewodniczącego Rady Miasta, w momencie ustabilizowania się sytuacji epidemicznej.

W oczekiwaniu na ukonstytuowanie się nowych organów wszelkie zapytania, problemy i prośby dotyczące funkcjonowania Dzielnicy można kierować do Zarządu Rady (zakładka kontakt) Nadmieniając, iż decyzje dotyczące załatwienia powyższych spraw podjęte zostaną na najbliższej – merytorycznej sesji RJP, o której terminie będziemy informować.

Z poważaniem Zarząd RJP Zarzecze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *