Wymień piec na bardziej ekologiczny!

Uprzejmie informujemy i równocześnie przypominamy o zbliżającym się obowiązku wymiany „starych” kotłów centralnego ogrzewania, które nie spełniają wymagań zgodnych z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. obowiązującą od września 2017 r. na terenie całego województwa.

Przypominamy, iż kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012,
w następujących terminach:

  1. od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  2. od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  3. od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  4. od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Równocześnie Miasto Katowice wychodząc naprzeciw mieszkańcom i prowadząc działania wspierające zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, udziela dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny (również na wymianę kotła węglowego i dostosowanie go do wyżej wymienionej normy 5 klasy) oraz zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Bezzwrotna dotacja przyznawana jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorstw na podstawie złożonego wniosku. Wsparcie wynosi od 4 000 do 10 000 zł w zależności od wybranej formy ogrzewania.

Wszelkich informacji udziela Miejskie Centrum Energii, ul. Młyńska 2, tel. 32 259 32 85 lub można znaleźć informacje na stronie internetowej Centrum https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/miejskie-centrum-energii w zakładce wsparcie mieszkańców.

Również do dyspozycji Państwa jest Radna Jednostki Pomocniczej nr 20 z Zarzecza Pani Sylwia Słupik, w każdą środę między godziną 19:00 a 20:00 pod numerem telefonu: 605 633 494 lub mailowo: sylslupik@gmail.com, która w razie potrzeby udzieli podstawowych informacji w tej sprawie lub pomoże w wypisaniu stosownego wniosku.

W razie dużego zainteresowania mieszkańców zostaną również uruchomione dyżury stacjonarne w siedzibie MDK o których Państwa poinformujemy z wyprzedzeniem.

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *