Projekty z Budżetu Obywatelskiego w Zarzeczu

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 415 wniosków, z czego 76% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej.

W naszej dzielnicy mieszkańcy od 7 do 20 września będą mogli głosować na następujące projekty:

L20/01/VII – Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021.

L20/02/VII – Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.

L20/03/VII – Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów.

L20/05/VII – Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Zarzeczu.

L20/09/VII – Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się!

L20/10/VII – Gimnastyka dla smyka.

L20/12/VII – Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców.

L20/13/VII – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109).

L20/14/VII – Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podroż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *