Zaproszenie na sesję Rady Miasta

Uprzejmie informujemy, że na 30 czerwca 2020 r., na godz. 11:00  zwołano XXI sesję Rady Miasta Katowice, podczas której rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Miasta Katowice za rok 2019. Dokument ten jest podsumowaniem działań miasta podejmowanych w zeszłym roku, w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, a także przyjętych uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego. Można zapoznać się z jego treścią pod linkiem: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4148&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909.

Podczas sesji Rada Miasta Katowice rozpatrzy również m.in. projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania, a po przedstawieniu sprawozdań finansowych projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 r.

Ze wszystkimi projektami aktów prawnych planowanych do przedstawienia Radzie można zapoznać się pod linkiem https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/projekty.aspx?menu=659

Jednocześnie kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcam do śledzenia obrad online na stronie: https://katowice.sesja.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *