Monitoring stanu wody w Mlecznej

Od niedawna na rzeczce Mlecznej w Zarzeczu powadzony jest monitoring ra­darowym przepływomierzem do kanałów otwartych. Stacje hydrologiczne do pomiaru poziomu wody są zwykle instalowane w miejscach takich jak brzegi rzek, zbiorników retencyjnych, pomosty lub studzienki kanalizacyjne.  Warto zauważyć, że stacja pomiarowa została zainstalowana na moście w ciągu ulicy gen S. Grota Roweckiego. W tym miejscu niemal co roku, po ulewach, dochodzi do wezbrania wody w Mlecznej oraz pojawienia się znacznego rozlewiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *