Wyniki VII Edycji Budżetu Obywatelskiego dla Zarzecza

Są już wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszej dzielnicy złożyli w sumie 14 projektów. Do tych pozytywnie zweryfikowanych należą:

Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021, autorstwa pani Gabrieli Przyłuckej.

Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów, autorstwa pana Tomasza Cholewy.

Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy, autorstwa pani Agnieszki Szatan.

Oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Szarotek, autorstwa pana Marcina Kręgla.

Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Zarzeczu, autorstwa pana Stanisława Krusza.

Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się, autorstwa pani Agnieszki Sobol.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leszczy (odcinek od zjazdu z ul. Grota-Roweckiego – do Leszczy nr 109), autorstwa pani Karoliny Skubacz.

Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycje i zdrowie mieszkańców, autorstwa pani Marii Czenczek.

Gimnastyka dla smyka, autorstwa pani Marii Czenczek.

Warsztaty w plenerze dla Mieszkańców podróż do świata fantazji – konkursy, wspólne zabawy, animacje dla dzieci, występ zespołu muzycznego, autorstwa pani Beaty Bali.

Wśród autorów jest troje naszych radnych. Bardzo cieszy fakt, że mieszkańcy Zarzecza tak aktywnie włączają się w realizację Budżetu Obywatelskiego i rozwój dzielnicy. RJP na pewno włączy się w promocję projektów i głosowania we wrześniu.

Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć tutaj:

http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/default.aspx

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Rozstrzygni%C4%99cie-odwo%C5%82a%C5%84-od-negatywnej-weryfikacji-formalnej.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *